ÅSIKT

Han vill få Frankrike att säga nej

KULTUR

■ ■"Jag växte upp med hoppet om Europa som ett verktyg för solidaritet. Men vi har blivit förrådda", skriver den belgiske Oxfam-aktivisten Raoul Marc Jennar i Europe - la trahison des élites, som av Le Monde Diplomatique utnämnts till Årets Bok 2004. Inledningsvis citeras den häromåret bortgångne franske sociologen Pierre Bordieus pregnanta sammanfattning av EU:s hyckleri: "EU säger inte vad det gör och gör inte vad det säger."

Inte minst gäller detta EU:s agerande inom WTO. Trots stundtals u-landsvänlig retorik har EU ställt inte mindre än 109 krav om "liberalisering" till fattiga länder, till exempel att Chile skall avskaffa en regel som kräver av 85 procent av de anställda i utlandsägda företag skall vara chilenare och att Egypten skall slopa sina offentliga monopol för vatten, energi, transporter och byggande. Jennar hävdar att EU är ännu mer aggressivt än USA när det gäller att gynna sina egna företags intressen!

Men det handlar inte bara om EU:s relation till u-länderna. Med förslaget till EU-författning, menar Jennar, "blir de europeiska folken underställda ett EU som fullständigt ansluter sig till den nyliberala globaliseringens syften". Ett exempel är "rätten till arbete" som finns inskriven i de flesta EU-länders egna konstitutioner. Nu föreslås att EU-författningen skall garantera "rätten att arbeta", vilket är något helt annat. Jennar ger mängder av liknande exempel. Och konstaterar: "Marknadens absoluta överhöghet blir inte längre en sak för väljarna att ta ställning till. Det blir hädanefter en del av EU:s regelverk. Något som inte får diskuteras."

EU-författningen handlar inte, som normala författningar, om politikens spelregler, utan också om politikens innehåll. Jennar utropar förtvivlat: "Det är inte en konstitution, det är ett manifest för nyliberalism!" Det reellt existerande EU har inte särskilt många likheter med diverse vänsterdrömmar om EU som en progressiv motvikt mot USA. EU-författningen låser läget för årtionden framöver. Därför uppmanar Jennar alla progressiva människor att rösta nej i kommande folkomröstningar, precis som för övrigt också franska Attac gör.

Samhälle

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Per Gahrton