ÅSIKT

Lägg ner

Åsa Linderborg ger svar direkt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Det är ett förbluffande intetsägande svar som Forum för levande historia har knåpat ihop, särskilt med tanke på att det är skrivet av hela fem personer. Det är synd, men symptomatiskt, att Forum inte bemöter kritiken i sak.

Jag har aldrig ifrågasatt att de 146 balter som stod på nazisternas sida i kriget och sen utlämnades till Sovjet for illa, däremot att utställningen suggererar att deras situation i de svenska lägren är jämförbar med Auschwitz.

Forum säger att de inte kan visa allt. Självklart inte, men det de visar borde i alla fall vara sant. Att balterna entusiastiskt och på egen hand ägnade sig åt judeutrotning är välkänt, men något som Forum direkt förnekar. (Att ekonomhistorikern Mats Deland - som inte har med utställningen att göra - tillåts skriva en rättelse på Forums hemsida är gott, men inte nog.) Att inte Forum kan säga att Finland slogs på tysk sida är för mig en gåta, liksom att Forum framställer de små staterna som oskyldiga offer.

nnUtställningen stärker mig i min övertygelse att en demokrati som Sverige inte ska ha en myndighet som ägnar sig åt statlig ideologiproduktion.

Åsa Linderborg