ÅSIKT

Svar direkt: Det låter så fint, Barbro, men...

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Det låter så fint, Barbro!

Visioner och goda intentioner. Men verkligheten är en annan. Låt mig citera Rädda Barnen: ”Från oktober 2004 till den 12 april 2005 avgjorde Utlänningsnämnden 78 ärenden som rör barn i apatiskt tillstånd. I endast 14 av dessa ärenden beviljades barnet uppehållstillstånd. I 64 fall avslogs ansökan.

Under de senaste två månaderna [”] har Utlänningsnämnden behandlat 32 ärenden som rör apatiska barn. Endast 2 av dessa barn har beviljats uppehållstillstånd.

I 94 procent av de fall som avgjorts den senaste tiden har dessa svårt sjuka barn nekats att stanna i Sverige.” (RB den 21 april.)

■ ■Den senaste tiden har så många enskilda och organisationer upprörts, reagerat och krävt att Sverige ska tolka lagen mera humant, i enlighet med FN:s barnkonvention, och låta barn som mår så dåligt att de ligger okontaktbara i sina sängar få uppehållstillstånd.

■ ■Varför skaffar du dig inte en egen uppfattning genom att besöka något eller några av dem? För att se om det GÅR att möta en oro inför dessa barns liv och hälsa med alla dessa ord du just bemött mig med. Hur vågar du lita så benhårt på Utlänningsnämnden och Migrationsverket, när så mången annan expertis hävdar att dessa barn behöver få uppehållstillstånd som ett första steg mot tillfrisknande? De har allvarliga medicinska diagnoser, Barbro.

Det hastar!

Maria Wallin (Chefredaktör Socialpolitik)