ÅSIKT

Affärsspråk som rinner till

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Känn dig blåst om du tror att elen blir billigare nu när vårfloden kommer och vattenmagasinen fylls. Tvärtom kan du få betala mer. Per Thorin som är chef för privatkunder i Sverige på Vattenfall vet varför. "I Europa produceras en stor del av energin via fossila bränslen. Det är ofta olja och kol. Om priserna på olja och kol stiger, så innebär det också stigande elpriser i Europa. Då går en del export från Sverige ner till de höga priserna i Europa. Det får då en motverkande kraft mot den ökade tillrinningen", säger han.

■ ■De kunder som har Thorin som chef kan naturligtvis bli förbannade när de upptäcker att de får betala mer för elen när den blir billigare att producera. Men alla vi som emellanåt tar oss friheten att ifrågasätta marknadsekonomi och avregleringar ska å andra sidan tacka för att få våra tvivel underbyggda. Och de av oss som med skräckblandad förtjusning ser hur det svenska språket hanteras i affärslivet ska inte glömma att höga elpriser i Europa är "en motverkande kraft mot den ökade tillrinningen".

Bengt Göransson