Aftonbladet
Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

VENNBERG OCH DET INRE SÅRET

Agneta Pleijel och Karl Vennberg 1989.   Agneta Pleijel och Karl Vennberg 1989. Foto: BO SCHREIBER

    "Vennberg var inte ensam om att söka surrogat i de halvmetafysiska ersättningar som seklet erbjöd; framför allt kommunism och nazism."

Så skriver Agneta Pleijel i en essä, Vennberg och det "oläkliga", som ingår i det nya numret av De Nios litterära kalender, och som till stor del ägnas åt Vennberg med bidrag också av Kristina Lugn, Lars Elleström och Christer Åsberg.

Agneta Pleijel blev Karl Vennbergs efterträdare som kulturchef på Aftonbladet 1975. Hon kom till en redaktion som under sextiotalet stött och uppmuntrat den nya vänstern, som Pleijel ansåg sig tillhöra. Vennberg blev en fadersgestalt.

När nu Pleijel granskar Vennbergs politiska kluvenhet, liknar det ett försenat fadersuppror. Pleijel går grundligt tillväga både vad gäller Vennbergs kommunism och nazism. Hon refererar till alla de vanliga källorna kring Vennberg och nazismen - Örnulf Tigerstedt, Caleb J Andersson, Per Meurling, Peter Luthersson och naturligtvis Karl-Erik Lagerlöfs doktorsavhandling Den unge Vennberg där texten uppehåller sig ganska länge kring "krisåret 1935".

Pleijel söker förklaringar till Vennberg politiska hållningar i hans konstitutionella kluvenhet. "Inför kluvnaden växte hans längtan till absoluthet, hans drift till extremen."

    Agneta Pleijels uppgörelse med Vennberg slutar hos Mäster Eckhart och ett centralt citat från denne, ett citat som Vennberg bar med sig i fickan genom hela livet:

"Men kom ihåg: först då födes Gud i oss, när alla vår själs krafter, som hittills varit bundna och fångna, bliva lösta och fria, så att vårt samvete icke länge straffar oss, och det blir tyst med alla avsikter."

Alla motsättningar upphävs hos Gud. Men att se detta som en "frisedel för amoral och nihilism", som Lagerlöf föreslår, är att gå för långt enligt Agneta Pleijel. Hon söker förklaringen i Vennbergs inre sår. Det oläkliga sår han fick då han övergav väckelsens Småland på sin väg mot ateism och modernism.

Anders Paulrud
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet