Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Hade Strindberg friats i dag?

    Med en rösts övervikt kunde Blair i sitt parlament driva igenom sin nya lag; den vilken straffbelägger prisande av terrorism. Den kan bli riktningsgivande i den nya Heliga allians som kallar sig Europeiska unionen. Tur alltså för August Strindberg att han dog i en tid då Sverige inte var lika eftergivet inför stormakterna som nu på Bodströms tid. Nu skulle den svenska överheten inte som Oscar II nöja sig med att avsky.

I mars 1881 hade Folkvännerna fortsatt förverkligandet av sin teori om handlingens propaganda genom att i S:t Petersburg verkställa sin exekutivkommittés dödsdom mot Rysslands självhärskare genom att spränga ihjäl tsar Alexander II.

August Strindberg reagerade med dikten Folkupplagan tryckt i avdelningen Sårfeber i Dikter på vers och prosa 1883.

När kungar skola skjuta folk, / Begagnas kulor och kanoner. / Kanonen, som är maktens tolk, / Dock kostar upp till millioner. / När folken skola skjuta kungar, / Då ha de bara dynamit, / kanonen länsat deras pungar, / Och fattig hjälte blir bandit. [...] Nobel, ditt namn hörs sällan prisas, / Din upptäckt stundom dock med skrik / Sig påmind gör, men då förvisas, / Ty den har luktat politik./ Din hvita salva redan botat / Så många sår af käpp och knut, [...] Den frigjort snart det gamla Russia, / Den slår i kistan spik på spik. / Om verlden ej ett stort Borussia / Skall blifva ömkligt, blodigt lik. / Då är det du som har meriten / Att jorden ännu ej står lik.

    Nå, Strindberg hade i sak fel. Attentaten kunde inte göra slut på det svarta knutpiskeväldet. Individuell terror och handlingens propaganda var - som Marx och Engels påpekade - ingen effektiv metod. Lenin sörjde sin äldre bror Alexander som hängdes för delaktighet i dådet men insåg att masslinjen och inte enskilda dynamitattentat kunde frigöra det gamla Russia.

Strindbergs ord var modiga. Han visste när han lämnade sin dikt till tryck att Preussen och Ryssland krävt straff på Johann Most för dennes artikel Äntligen i emigranttidningen Freiheit i London. De ständigt lika fega och gemena engelska liberalerna (för att använda Engels ord) hade sedan följsamt låtit sina domare döma Johann Most till 16 månaders fängelse. Men i Oscar II:s Sverige gick August Strindberg fri.

Hur blir det i Bodströms Sverige?

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet