ÅSIKT

Så kort är ett liv - och så långt

Ulrika Stahre om "Minnesbilder".

1 av 8 | Foto: MALIN ARNESSON
I A rtur Zmijevskis film "Our Songbook" försöker polska judar, bosatta i israel, minnas sånger från barndomen.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det enda som hörs är det dova mullret av däck mot asfalt. In i tunnlar, ut i ljuset. Ett bergslandskap som man anar kan ligga i centrala Europa. Snezana Vucetic Bohm skildrar i foto och film en resa från Montenegro. Monotonin och de vackra vyerna slåss om uppmärksamheten - och blir till kulisser för en ordlös pjäs. Verket är det mest diffusa av de som visas i en liten utställning som handlar om minne, identitet, flykt.

Konkret och uttalad är Stefan Constantinescus film El Pasaje/Passagen om chilenare som efter militärkuppen gick i exil i Rumänien och i vissa fall vidare till Sverige. Livets tänjbarhet blir uppenbar, precis som när man tittar på gamla fotografier (vilket också görs i filmen). Exilen föder hemlängtan men hemma blir mer och mer diffust. Platser och tider vävs ihop med en berättelse om politik. Kommunisttidens omöjligheter och möjligheter i Rumänien korsas med en kylslagen promenad i Sverige. Framför allt är minnet och den egna livshistorien en berättelse - tillrättalagd, begriplig, kronologisk, kanske förnuftig. En tolkning av flera möjliga.

En konstutställning kan vara spännande på flera sätt. På Skulpturens hus är temat mycket tacksamt - minnen, att bearbeta eller vårda minnen, kan lätt transformeras till konstnärligt sökande och bli som en metafor för konsten själv. Samtidigt kan minnena, så stiliserade som de så småningom blir, fungera som ett kitt mellan verk och betraktare. Så befinner jag mig framför Artur Zmijevskis film Our Songbook där polska judar, sedan länge bosatta i Israel, försöker minnas barndomens sånger. Det går trögt men minnen som väcks avspeglas i ansikten som blir glada, intensiva, sorgsna. Så kort ett liv är, tänker man, och så vansinnigt långt. Det räcker till en vandring genom historien, när kartorna ritas om och människorna lämnas att manövrera i det omöjliga. Judar på flykt på 1940-talet, chilenare 30 år senare, somalier, tjetjener, statslösa nu. Migrationen sluter sina cirklar.

Konst

Ulrika Stahre

ARTIKELN HANDLAR OM