Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Leif Pagrotsky: Nya nyårslöften!

    I dag för precis ett år sedan avgav kulturminister LEIF PAGROTSKY ett antal nyårslöften här på kultursidorna.

nnHur gick det? Vi bad Pagrotsky att pricka av - och att berätta vad han vill göra för kulturen år 2006.

För ett år sedan, i början av mitt första år som kulturminister, presenterade jag här i Aftonbladet ett antal nyårslöften. I dag vill jag göra en kortare avstämning av de punkterna:

Mer kultur över gränserna. Regeringen satsar drygt fem miljoner kronor extra på internationalisering, startar internationellt utbyte för dansare och koreografer samt sätter upp internationalisering av kulturinstitutionerna som nytt mål.

Större kulturell mångfald. Mer än 350 insatser är igång inför Mångkulturåret 2006. Tre miljoner kronor satsas på det mångkulturella samhällets uttrycksformer.

Barnen ska sättas först. Aktionsgruppen för barnkultur arbetar med sikte på Barnkulturåret 2007. Arvsfonden delar ut 60 miljoner kronor till barn- och ungdomskultur. Skolbiblioteken stärks. Alla Tiders Klassiker ges ut på nytt till skolan. Dataspel utvecklas i en gemensam nordisk satsning.

Ökad jämställdhet i kulturen. Det nya filmavtalet förbättrar villkoren för kvinnliga filmskapare. En kommitté arbetar för ökad jämställdhet inom scenkonstområdet.

Ny och större publik på museerna. Fri entré på museerna är en fantastisk succé med hittills 1,7 miljoner fler besökare i år - långt mer än en fördubbling. Och det är nya grupper som besöker museerna!

Designkunnandet ska öka. Designåret 2005 blev en stor framgång med över 1 500 projekt för att öka insikten om designens betydelse hos hela Sveriges folk.

En modern och offensiv filmpolitik. I det nya filmavtalet kommer filmen att disponera över en halv miljard kronor årligen. Det är mer än en fördubbling sedan 1999. Bland riktlinjerna kan nämnas jämställdhet, stöd till internationell lansering, barn- och ungdomsfilm samt kort- och dokumentärfilm.

Pensionsvillkoren ska förbättras. Från och med 2006 tillförs ytterligare 45 miljoner kronor för pensioner för personalen vid statligt stödda teater- ,dans- och musikinstitutioner. Därtill kan läggas de 140 miljoner kronor som anvisats för olika pensionslösningar under 2005.

Kultur som ett led i hälsoarbetet. Som en del av forskningspolitiken avsätter regeringen fem miljoner för forskning om kultur och hälsa.

En stor del av det ovanstående arbetet kommer att fortsätta även framöver. Men jag vill ändå blicka framåt och presentera några nya löften och förhoppningar inför det valår som kommer.

  Vård av kulturarvet.

Jag vill ta hand om och tillgängliggöra den nationalskatt som Sveriges museer och arkiv förvaltar, allt ifrån historiska byggnader till konst, ljud, film och böcker. Regeringen satsar nu över en halv miljard kronor under de kommande två åren i den mest omfattande kulturvårdande insatsen någonsin.

  Den fria scenkonsten ska stärkas.

Många av de nya djärva idéerna finns hos det fria kulturlivet. Jag vill ge de fria grupperna förbättrade arbetsvillkor genom rejält ökade anslag. Teateralliansen förstärks och byggs ut.

  Satsning på dansen.

Svensk dans är på stark frammarsch. Nätverket Dansnät Sverige utvidgas och permanentas. Vi ökar anslagen till de fria dansgrupperna och skapar en dansallians. En ny treårig dansutbildning ska inrättas på Danshögskolan.

  Mer kultur över hela landet.

Jag vill nå ut bättre med det yppersta vi har av konst och kultur. Operan och Dramaten är hela landets angelägenhet och det måste märkas mer. De centrala museerna bör nå ut mer med sina samlingar. Riksteatern och landets länsteatrar ska samverka för att stärka scenkonsten i hela Sverige.

  Ännu bättre museer.

Med Designåret i ryggen arbetar vi nu för att kunna fatta beslut om ett Designcenter och ett Formmuseum. Vi går vidare med ett fördjupat och breddat arbete för att möta utmaningarna från den stora nya publiken. Jag hoppas också att regeringen kan fatta beslut om ett nytt Nobelmuseum.

  Främjande av språk.

Jag vill fortsätta stödja såväl det svenska språket som användningen av andra språk. Vi har nyligen presenterat förslag om ökat stöd till litteratur och läsning, förstärkt språkvård och bättre språkutbildning.

  Moderniserad och stark public service.

I en tid av stark kommersialisering av radio och tv är public service viktigare än någonsin. I vår kommer jag att lämna förslag så att radio och tv i allmänhetens tjänst kan fortsätta att utvecklas. SVT, SR och UR ska vara moderna, fristående och livskraftiga företag med ett fortsatt stort förtroende hos allmänheten.

  Kunskap om vår egen historia.

Det är viktigt att förstå sin historia och samtid - även när det gäller intolerans och rasism. Forum för levande historia kommer under året klarlägga och aktivt föra ut kunskap om de politiska och idéhistoriska perspektiv som låg till grund för rasbiologin i Sverige.

  Mer pengar till kulturen.

Vi har en av världens mest generösa kulturbudgetar. Under 2006 utökas den med över 375 miljoner kronor. Jag kommer självklart att slåss för ännu mer resurser till kulturen framöver.

Till sist: I dag är det den första dagen av Mångkulturåret 2006. Jag ser därför fram emot rejält ökad kulturell mångfald inom de flesta institutioner och organisationer. Och så önskar jag er ett år fullt av nya, spännande och inspirerande kulturupplevelser. Gott nytt år!

Leif Pagrotsky
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet