ÅSIKT

Tävlingen är avgjord

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ingen av de många som skickat in svar till annandagstävlingen lyckades få alla rätt men flera var nära. Svårast tycks frågorna ett, sju och åtta ha varit. I fråga ett gällde det att skilja på Balzacs två "kusinromaner". Den förgrämda kusin Bette är besatt av dödssynden avund, medan den antikvitetsgalne Pons är besatt av girighet. Kusin Vitamin har däremot veterligt aldrig ägnat sig åt några dödssynder. Citatet i fråga sju var hämtad från en av de bästa barn- och ungdomsböcker som någonsin skrivits, Eric Linklaters Djuphavspirater. Den är orättvist litet glömd i dag, men raderna är hämtade från en sällsynt lättjefull sång, som framförs av den underbara bläckfisken Cully. Fråga åtta var något av en kuggfråga. Den som utbrister i de expressiva invektiven "Förgrymlade såsapa" och "Namnlösa slasktratt" är inte som många trott den argsinta lilla My utan dronten Edvard.

...här är de rätta svaren

1: 1 (Kusin Pons i Balzacs roman)

2: 2 (Vrede, Första raden i Iliaden)

3: X (W H Auden)

4: 1 (Chefen fru Ingeborg fryser ihjäl)

5: 2 (Oblomov i Gontjarovs roman Oblomov)

6: X (Elsa Beskow i Görans bok)

7: 2 (Bläckfisken Cully i Eric Linklaters Djuphavspirater)

8: 1 (Dronten Edvard)

9: 1 (Farmor i Farmor och Vår Herre)

10: 2 (Plautus)

11: 2 (Lars Gyllensten har skrivit två romaner om Don Juan)

12: 1 (Gargantua)

13: 1 (Edit Södergran)

14: X (Karin Boye)

15: 2 (Baudelaire)

16: X (Ivar Lo-Johansson skrev sju novellsamlingar om alla dödssynder)

17: X (Damen i Anna Maria Lenngrens Porträtterna är grevinna)

18: X (Hjalmar Söderberg)

19: 2 (Jago i Shakespeares drama Othello)

20: X (Marcus Aurelius i hans Betraktelser)

21: 2 (Ivar Arosenius var konstnär)

...och de tio vinnarna

Vi har dragit tio vinnare - två med tjugo rätt och resten med nitton - som får Yrsa Stenius nya essäbok Lögnens olidliga lätthet. Dessa är Lucia Lindqvist, Uppsala, Annika Rovira, Uppsala, Stefan Bolin, Malmö, K G Johansson, Nälden, Annika Lundström, Enskede, Ulla Larsson, Nacka, Anita Söderquist, Nälden, Henry Lundström, Sundsvall, Maria Sundvall, Tullinge, och Pontus Hellström, Stockholm.

Lennart Bromander