ÅSIKT

Dans om droger stimulerar

Kontrasten mellan död och skönhet skapar suggestion

KULTUR

Den vackra

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

slutbilden i Nacho Duatos White Darkness, när Micol Mantini böjer sitt huvud i den höga ljuskäglan ur vilken det vita, giftiga pulvret begraver henne, ger en extra kick av att det är just kokain (eller motsvarande) som ska antas strömma ned från ovan.

Foto: Inmgar Jernberg
”White Darkness” är ett av tre dansverk i ˝White/Light/Night”.

Det må låta banalt, men efter en flödande halvtimme under det att dansarna ömsom stött varandra, ömsom fått rycka till i amfetaminspasmer, så är det i kontrasten mellan död och skönhet som verkets suggestionskraft skapas.

Det må också låta förvånande att man över huvud taget kan göra ett dansverk mot drogmissbruk, men Duato ställer gärna verklighetens skuggor i scenens ljus. Tidigare har exempelvis tortyr blivit föremål för hans koreografi.

Och att döma av de två övriga verk som samlats under samlingsrubriken White/Light/Night på Göteborgsoperan, är det just det konkreta som går hem. Det första verket, Tero Saarinens Transfigured Night från 2002, är bildskönt i Mikki Kunttus ljusscenografi, men de känslor Saarinen säger sig vilja gestalta i sin mjuka, men aningen repetitiva koreografi ligger några steg efter den kraft som Schönbergs Verklärte Nacht förmedlar ur orkesterdiket.

Nicolo Fontes Somewhere Light, trippelprogrammets uruppförande, lyckas bättre med att förena scenens stilla, men vackert utmejslade utbrytningsförsök med Schuberts välkända vemod som ledsagar stycket. Balansen mellan de olika uttrycken är således god, även om det visuella kanske har fått bestämma aningen för mycket.

Göteborgsoperans balettensemble blir i vilket fall allt säkrare, det finns en påtaglig ensemblekänsla och solister som Micol Mantini, Ines Nobre och Rayco Cano Cortes kombinerar skicklighet och scennärvaro med sådan kraft att denna räcker gott som centralstimulerande substans.

Speltid: 2 tim 25 min

Dans

Claes Wahlin