ÅSIKT

Vad spelar hon för roll?

Nyhetsankare i fiktionens tjänst

KULTUR

På senare år har det blivit allt vanligare att inom film och teve anlita riktiga nyhetsankare för att höja verklighetskänslan i produktionerna.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Bengt O Nordin/SVT
Marianne Rundström

Säg den skådespelare som kan överträffa en Katarina Sandström (snart bioaktuell i Tusenbröder) eller en Bengt Magnusson (flitigt castad genom åren) i tvättäkta murvelcameos?

Så långt okej. Men nu har SVT i dubbla bemärkelser tagit företeelsen ett steg vidare. I det andra avsnittet av regeringsdramat Kronprinsessan som sänds i kväll intervjuas miljöminister Charlotte Ekeblad (spelad av Alexandra Rapaport) av ingen mindre än Marianne Rundström, känt nyhetsansikte och flitig frågeställare i SVT. Tidigare har professionella journalisters funktion i fiktionen oftast varit begränsad till den som nyhetsuppläsare och blott en narrativ länk. Men här är journalistens roll utvidgad; i en längre sekvens tillåts Rundström ställa flera relevanta frågor till en nytillträdd miljöminister som blivit hett stoff för medierna.

Nog för att fiktionens verklighet raffineras, men hur kommer tevetittaren att reagera nästa gång yrkespersonen Rundström intervjuar en offentlig person i betydande maktposition? Finns det rent av en risk att vi sammanblandar den fiktiva journalisten med den högst verkliga, i det jämngrumliga programflöde som tevemediet översköljer oss med - från saklig journalistik via infotainment till ren underhållning? Genom att ställa sig i fiktionens tjänst sätter SVT sin journalistiska trovärdighet på spel.

Jon Asp , frilansjournalist