ÅSIKT

Barnen anonymiserades

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I fredagens Aftonbladet recenseras vår bok Familjepack av Joar Tiberg. Han tycks inte ha förstått syftet med boken, det må vara som det är, men han kommer också med ett helt felaktigt påstående.

I recensionen skriver han om de barn som förekommer i bokens berättelser att: ”I Familjepack är de stumma, men med namn uthängda.”

Detta är naturligtvis helt fel.

Som vi skriver i inledningen har intervjupersonerna anonymiserats och vissa uppgifter har ändrats för att skydda deras identitet ytterligare. Självklart gäller det även namnen på deras familjemedlemmar.

Detta felaktiga påstående känns särskilt olyckligt eftersom styvföräldrarna som intervjuas i vår bok ställt upp och bidragit med sina erfarenheter just under förutsättning att deras familjer – barn och styvbarn – inte lämnas ut.

Anna Lagerblad

Linda Hambäck

Svar direkt: Författarna berättar ingenstans att namnen på barnen ändrats. Det är symptomatiskt. Vi ska ju häpna över att folk verkligen berättar så här öppet, om så hemska saker. Det är realitysåpans brutaliserade dramaturgi.

Joar Tiberg