ÅSIKT

Virtuost dansvirus

”Mot slutet blir vi utskällda”

KULTUR

Det krävs ett danskompani av världsklass för att få en publik att njuta av att skymfas. Batsheva Dance Company är ett sådant.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Gadi Dagon
Batsheva Dance Company gästspelar på Dansens Hus med ”Naharins Virus”.

Utifrån Peter Handkes sextiotalspjäs. Publikumsbeschimpfung (Publikkränkning) har Ohad Naharin skapat en virtuos föreställning, Naharin"s Virus, där gränser överskrids med en lätthet fjärran från verklighetens barriärer.

På den svarta muren i fonden, där dansarna klottrar, klagar och klättrar, skrivs inledningsvis PLASTELINA, en felstavning som sånär på bokstaven R även rymmer grannlandet Israels namn. Uppe på muren står en till synes kostymklädd man och talar till publiken. Vi får reda på vad vi gör eller inte gör, tänker eller inte tänker, han berättar gärna vad denna föreställning inte kommer att innehålla, som vore gränserna mellan scen och salong överskridna. Mot slutet blir vi utskällda, men kränkningarna är så vackert inbäddade i den arabiska musiken och dansarnas mjuka rörelser att vi tacksamt, rent av njutningsfullt tar emot smädelserna.

För i denna suggestiva föreställning är rörelserna större än de skickliga dansarna. Koreografin låter de lika mjuka som kraftfulla rörelserna fortplanta sig från den ena till den andra, de löper som ett vackert virus genom den väldisciplinerade ensemblen, stannar upp och tar en solist i besittning, för att sedan fortsätta sin smittosamma färd.

Att allt detta dessutom är politik, hela föreställningen en utvecklad metafor över konflikten i Mellanöstern, skulle av en sämre koreograf gett upphov till en svårartad infektion i estetiken. Men här är det allt igenom en lyckosam kontamination; ingen torde vilja bli botad från Naharin"s virus.

Dans

Claes Wahlin