ÅSIKT

Jodå, kommunism dödar!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Den 6 mars skrev Seamus Milne, kolumnist i The Guardian, i Aftonbladet om Göran Lindblad, moderat som vill få Europarådet att dra i gång en antikommunistisk kampanj. Eftersom kommunismen är död är det här bara en ideologisk kampanj för att visa att det inte finns något alternativ till den globala kapitalismen, ansåg Milne. Här svarar Lindblad.

Seumas Milne är emot att Europarådet i en resolution från den 25 januari i år fördömde brott mot mänskligheten begångna av totalitära kommunistiska regimer. Under 1900-talet mördades, internerades och torterades oliktänkande människor vars blotta existens innebar ett upplevt hot mot det totalitära maktutövandet i kommunistregimerna i Central- och Östeuropa. Därtill lägger vi väldokumenterade uppgifter om slaveri, svält, rättslöshet, oc-

kupation, anfallskrig, deportationer och förföljelser av etniska minoriteter och religiösa som naturliga följder i de länder som styrts av kommunistiska regimer. Det borde vara uppenbart för var och en att dessa brott ska fördömas.

Seumas Milne kritiserar de brott som västvärlden gjort sig skyldig till under kolonia-lismens tidevarv. Han menar dessutom, utan belägg, att nazismen var ansvarig för fler människors död än kommunismen. För offren spelar det dock troligen mindre roll i vilken ideologis namn dåden utförs, men dessa två omständigheter utgör hans främsta skäl för att avfärda Europarådets fördömande av brott som kommunistiska regimer gjort sig skyldiga till. Milnes argument tyder på en aningslös men mycket farlig naivitet.

Att fördöma de regimer som utfört illdåden är inte bara önskvärt utan även nödvändigt, av respekt för offren, deras familjer och överlevande men kanske framför allt för att dagens unga ska lära av historien. Seumas Milne skriver att han har svårt att ta Europarådets fördömande på allvar. I

stället hävdar han att ”Kommunismens existens bidrog till att höja välfärdsstandarden i västvärlden” och att ”den utgjorde en kraftfull motvikt till det västerländska världsherraväldet”.

Det första påståendet kan endast förstås som att hotet från kommunismen gjorde att väst till sitt försvar var tvunget att utveckla vapen och försvarssystem, som sedan fick betydelse för den civila forskningen, som i sin tur medförde en högre välfärdsstandard. Men med tanke på de miljoner dödsoffer som sovjetdiktaturen skördade så blir Milnes argument rent perverst.

Det andra påståendet visar på Milnes brist på insikt. Under kalla kriget fram till kommunismens fall fanns det säkert regeringar som inte skulle hålla med om att väst hade ett världsherravälde. Det räcker med att påminna om länder som Indien, Kina och Sovjetunionen. Visst var västerlandet en dominerande faktor och det var alltså demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi som kommunismen ”utgjorde en kraftfull motvikt till”. Det är olyckligt och för oss svårt att förstå att det dröjde så länge till dess att kommunistdiktaturerna i Central- och Östeuropa föll, eftersom kommunism dödar.

Göran Lindblad (riksdagsledamot m)