ÅSIKT

Gahrton vantolkar medvetet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det riksdagsbetänkande om våra relationer med den muslimska världen i EU:s grannskapsområde som Per Gahrton ondgjort sig över är ett gediget försök att förbättra relationerna mellan väst och den muslimska världen - ett väl etablerat begreppspar - genom att uttrycka respekt och vilja till dialog. Det handlar också om en rad konkreta åtgärder som Sverige kan bidra med. Att pådyvla oss en dold agenda för militant islamofobi gränsar till förtal. Gahrton tycks inte ens ha läst betänkandet, men för den intresserade finns det att tillgå. Sammanfattningen är dessutom översatt till arabiska, engelska och franska.

Gahrton förfasar sig framför allt över att vi öppet beskriver de problem vi ser och hävdar att vi framställer "allehanda obehagligheter" som typiska för islam, trots att vi uttryckligen säger att så inte är fallet. Men att hålla tyst om kvinnoförtryck eller andra brott mot mänskliga rättigheter vare sig i muslimska länder eller annorstädes gör inte att det försvinner.

Vi menar att det är fullt möjligt att föra en diskussion om relationer mellan kulturer och inte enbart mellan stater. Vi visar på mångfalden inom islam och våra källor, inte sällan muslimska, ger en allmänt vedertagen bild av muslimers generella uppfattningar. Vi riktar kritik både mot den muslimska kulturkretsen och vår egen, allt för att stimulera en diskussion som kan bidra till att undanröja missförstånd mellan våra kulturkretsar och utveckla vår relation.

Vi kan inte nog betona vikten av ömsesidighet, liksom behovet av en ökad kunskap om våra respektive kulturer. Samtidigt får vi inte väja för att vara tydliga i de värderingar vi företräder. Att medvetet vantolka vårt betänkande som Gahrton gör riskerar att skada den relation vi vill medverka till att utveckla. De som får betala priset för det är vanliga människor i väst och i den muslimska världen.

Svar Direkt:

Berndt Ekholm , Kenneth G Forslund , Veronica Palm