ÅSIKT

Vad är sjukdom?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: ULLA MONTAN
Karin Johannisson.

■ ■Många går till doktorn utan att veta vad de lider av. Medicinsk diagnos är något som "uppnås som en förhandling mellan olika aktörer" skriver Karin Johannisson i senaste numret av den vänsterakademiska tidskriften Tidsignal (4-2006). Hon jämför den begynnande industrialismens neurasteni med vår tids stressjukdom kroniskt trötthetssyndrom och får båda att framstå som moden.

Nya tider, nya plågor är temat för numret. Inledningsvis ser redaktörerna Maria Sandvall och Gunilla Berglund nostalgiskt tillbaka på 60-talet, på den ideologiska sjukvårdskritiken, på R D Laing som menade att psykiskt sjukdom var en sund reaktion på ett sjukt samhälle och på socialmedicinarna Gunnar Inghes och Gustaf Jonssons optimism angående välfärdsbygget.

■ ■Regeringen har satt upp målet att sjukfrånvaron ska halveras till 2008. I ett läge där upp till 40 procent av nybesöken inom primärvården gäller besvär som inte har med biomedicinska störningar att göra behöver man verkligen diskutera frågan om vad sjukdom egentligen är. Försäkringsläkaren Åke Thörn är i sitt bidrag kritisk mot försäkringskassans strategi att bara förneka de "ogripbara sjukdomarna". Konkreta rehabiliteringsåtgärder som skyddade arbeten, arkivarbeten, jobb med lönebidrag skulle istället, om de fanns, kunna leda många tillbaka till ett normalt liv.

■ ■Men sen 70-talet har kunskapen om "riktiga" psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom ökat. Därför är det pinsamt att en sån som nyzeeländaren John Read tas på allvar här. Han påstår fortfarande att schizofreni inte är en sjukdom utan ett resultat av traumatiska övergrepp och fattigdom i barndomen. Forskningen har inte funnit såna samband. Däremot har kunskapen om signalsubstanserna dopamin och serotonin möjliggjort allt bättre mediciner.

Ofta är "hur" mer produktivt än "varför".

Pia Bergström

ARTIKELN HANDLAR OM