Aftonbladet
Dagens namn: Enar, Einar
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Hemma hos överklassen

    Två veckotidningar och två skribenter i 1950- och 60-talets Sverige står i centrum för Gullan Skölds studie Med känsla för klass. Thea Oljelund skrev reportage i Året Runt, som vände sig till arbetare och lägre medelklass. Marianne Höök vässade pennan i Vecko-Journalen, som skrev om och för "fint folk".

Oljelund gjorde medkännande porträtt av husmoderliga vardagshjältar som fått kämpa mot allehanda problem (ofta sjukdomar), men som stoiskt funnit sig i sina livs-öden. Reportagens folkliga och varma ton, ibland gränsande till patetik, visade en identifikation med både kärnfamiljen och folkhemmet, även om de på 1960-talet också kunde handla om narkotikamissbruk, bostadsbrist och andra problem.

I VJ gjorde Höök hemma-hos-reportage om den ekonomiska och kulturella eliten, oftast män. De kvinnor som intervjuades fick berätta om sina yrkeskarriärer, inte om sina bestyr med hushåll och barn. Till skillnad från Oljelund var Höök alltid distanserad. Hennes knivskarpa karaktärsstudier avslöjade inte sällan hennes förakt för överklassens divalater, och för privilegierade som inte hade behövt kämpa för att nå höjderna. Hon var analytisk, rolig, ironisk och bitsk. Drastisk men eftertänksam. Stilistiskt briljant, vilket inte minst hennes reportage från Sovjet visar.

nnTrots att Oljelund och Höök var så olika, var deras arbetsvillkor lika. Båda var verksamma i ett patriarkalt yrke och båda var ensamstående utan barnomsorg.

Det är Marianne Höök som lyser upp denna tyvärr lite tråkiga och repetitivt skrivna bok, där kön mer än klass styr framställningen. Denna mycket speciella kvinna, ambivalent till sin klass, sitt yrke, sina män och till livet, väntar fortfarande på en biografi.

Åsa Linderborg

Samhälle

Gullan Sköld

MED KÄNSLA FÖR KLASS - Thea Oljelund och Marianne Höök i femtiotalets folkhem och finrumLeopard förlag

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet