Aftonbladet
Dagens namn: Tryggve
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

"Oseriöst, Kälvemark"

   Den 23 maj går Aftonbladets Torsten Kälvemark till hårt angrepp mot Näringslivets Medieinstitut (NMI) som en följd av vår granskning av hans bristfälliga rapportering kring ett rättsfall. Kälvemarks person berördes inte av vår analys, men i stället för att bemöta NMI:s kritik i sak, valde han att smutskasta avsändaren.

Kälvemark misstänkliggör NMI:s medarbetare med ett flertal lösryckta citat och förvrängda fakta. Han försöker undergräva NMI:s trovärdighet genom att utmåla oss som ett gäng nyliberala extremister som "kidnappat mediepolitiken" i Sverige. Inte nog med att Kälvemark tillskriver NMI en väl stor betydelse, hans användande av grova personangrepp avslöjar att han förlitat sig på oseriösa bloggar som källor. Av utrymmesskäl är det förstås svårt att bemöta hela artikeln. Därför har en fullständig replik publicerats på www.nmi.se.

NMI:s uppdrag är att genom kritisk granskning och öppen debatt bidra till en kvalitetshöjning av svensk journalistik. Detta är ingen lätt uppgift. Som det fräna tonläget i Kälvemarks artikel tydligt visar har granskarna ingen vana av att själva bli granskade.

Torsten Kälvemark är inte den förste att använda sin egen spalt till självförsvar, och han kommer inte att bli den siste. Medan mediekritik onekligen träffar en öm punkt hos vissa journalister, kommer förhoppningsvis den friare publicistiska debatt som NMI efterlyser att leda till förbättring.

Billy McCormac (Chef för Näringslivets Medieinstitut)
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet