ÅSIKT

Kort och gratis - på riktigt!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■ "Det är ingen demokratisk rättighet att göra film” sade dåvarande direktören för Filminstitutet, Harry Schein, i början på sjuttiotalet.

Med nedläggningen av Kort och Gratis på Folkets Bio försvinner sista möjligheten för en nationell biografdistribution av de 102 kort- och dokumentärfilmer som gjorts för bio under 2006. De allra flesta av filmerna har visats på bio en enda gång, nämligen i början av februari på Göteborgs Filmfestival (under rubriken Svenska bilder). De har alla producerats av utexaminerade filmare – vissa håller internationell klass. De är överlag icke kommersiella, de handlar om existentiella och samhälleliga problem och är gjorda med starkt hantverksmässigt kunnande. Folkets Bio orkar inte längre distribuera filmerna utan något statligt stöd.

I det nya filmavtalet finns det mindre pengar till distribution än på länge och stödsumman till distribution av kortfilm är fortfarande försvinnande liten (en kvarts procent av Filminstitutets budget).

Detta trots att produktionen av kortfilm har exploderat sedan Scheins uttalande. På sjuttiotalet utbildades sexton elever om året på Dramatiska Institutet. I dag mellan 250 och 300 filmare på fem filmskolor och femton folkhögskolor med flerårig filmutbildningslinje.

■ ■Efter Göteborgsfestivalen hamnar de flesta filmer på en hylla. Ett fåtal köps av SVT, men de har inget eget programutrymme. Kortfilmer nämns nästan aldrig i tv-bilagorna och recenseras inte.

Från bland annat England och Norge vet vi att det är helt möjligt att lägga ut filmer av den här sorten digitalt. Filmerna kan ses gratis i bibliotek och skolor. En sådan distribution skulle fortfarande inte kosta Filminstitutet ens en enda procent av produktionsbudgeten.

Maj Wechselmann (kultur@aftonbladet.se)