ÅSIKT

Det räcker fortfarande inte

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Egenintresset formulerar sin dogm i det tidiga 2000-talets litteraturkritik. Så skulle man kunna beskriva Tommy Olofsson och Jan-Olov Nyströms försvarstal. Uppropets syfte, att uppmärksamma en angelägen politisk fråga och göra upp med litteraturkritikens biografiska läsningar av kvinnors böcker, går dem helt förbi. I stället känner de sig personligt påhoppade, och förbiser att deras recensioner används som exempel på något vanligt förekommande. Tyvärr är de inte de enda representanterna för en kritik som ställer författarkroppen i vägen för texten eller reducerar vissa ämnesval till särintressen. Vore det så skulle debatten vara slut här och ingen vore gladare än vi.

När litteraturhistorien skrivs formuleras tidsandan av eftervärlden och de som inte passar in i konstruktionen förpassas till glömska. Ett öde som ofta drabbat kvinnor. Men feminismen som tanketradition i vår tid kommer inte att gå att bortse ifrån när framtidens litteraturhandböcker en gång ska skrivas. Är det därför Jan-Olov Nyström försöker att reducera oss till en fotnot med hjälp av det allsmäktiga kvalitetsbegreppet?

Trots den semantiska vagheten är det glädjande att Tommy Olofsson inte är antifeminist. Vi väntar med spänning på att få se detta avspeglas i hans kritik. Snarare än en lägerbildning vill vi att kritikerna faktiskt ska ta intryck av våra åsikter. Därför ber vi dem läsa uppropet ännu en gång, innan de skriver sin nästa recension. Den som vill fortsätta debatten kan skriva till följande adress: [email protected]

Läs också:

De 47 intellektuella