ÅSIKT

Vem som helst kan vara skyldig

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■En djupfryst onsdagskväll i Stockholm arrangerar ABF, miljöpartiet och Ordfront ett kampanjmöte under den lätt provocerande och retoriska rubriken: Är Sverige en rättsstat? I fokus står palestiniern och sedermera jordanske medborgaren Hassan Asad, nu invånare i Göteborgsförorten Hammarkullen, som sedan i våras levt i en Kafkaliknande mardröm. Asad är av Säpo bedömd som hot mot rikets säkerhet och ska därför utvisas till Jordanien – men ingen offentlig rättsprocess sker, inga bevis presenteras, inga anklagelser kan bemötas – och som paneldeltagaren Mikael Löfgren så riktigt påpekade kan man verkligen undra vilket rike det är fråga om.

På ett plan handlar det om Sveriges oförmåga att stå emot internationella påtryckningar, på ett annat om en djupt inhuman behandling av en människa, på ytterligare ett om vem som ska få definiera terrorism – kamp för den ene blir terror för den andre.

Besvarades då mötets fråga? Nja, man kan dels säga att det finns en lång historia av kryperi för internationella krav och tyst stämplande av aktivister av olika slag – dels en försiktig ljusning där människorättsorganisationer och FN (och rentav EU-parlamentet) faktiskt gör ett och annat framsteg. Nationalstatens våndor blir mer och mer sjukliga. Så, nej, hemliga bevis och utvisning till en nation där Amnesty menar att tortyr förekommer, särskilt mycket till rättsstat låter det inte som. Som en man i publiken sa: ”Men jag är ju precis som Asad, när kommer Säpo och knackar på min dörr?”

Ulrika Stahre