ÅSIKT

De sviker sitt uppdrag

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■ Maj Wechselmann skriver helt riktigt (kultursidan den 19 februari) att det inte skulle kostat Svenska Filminstitutet mycket att förhindra att Folkets Bio efter nära tio framgångsrika år tvingades lägga ner Kort & Gratis i förra veckan. Under dessa år har en stor mängd kortfilmer funnit sin publik, inte mindre än 190 premiärer har ägt rum på biografen Zita i Stockholm för att sedan hitta sin väg ut i landet.

Men det är värre än så. I 2006 års avtal heter det nämligen att det är Filminstitutets skyldighet att ”verka för förnyelse och utveckling av distributionen och visning i hela landet samt att verka för att svensk film skall nå en större publik i alla visningsformer samt verka för att antalet biobesök ska öka”.

Så står det. Det är alltså Filminstitutets uppdrag. Och därför inte bara ett svek mot kortfilmen utan också ett direkt brott mot avtalstexten. Det är Filminstitutets förbannade plikt att se till att denna visningsform får en chans att överleva. Men inte en spänn från det hållet.

■ ■Än värre blir det mot bakgrund av att Filminstitutet fått regeringens tillstånd att flytta över nästan 3 miljoner från filmstöd till administration! Alltså, hellre administration än visning av film! Om inte detta är en kulturskandal så vet jag inte vad man ska reservera det begreppet för.

Läs också:

Stefan Jarl