Aftonbladet
Dagens namn: Stella, Estelle
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Sluttänkt?

    Högeralliansen har inte börjat särskilt blygsamt. Den nya utbildningspolitiken går bland annat ut på att göra sig av med forskning man tycker är obekväm. Arbetslivsinstitutet med 400 anställda läggs ner och med ett alexanderhugg stoppas därmed kunskapsbildningen kring arbetsliv och hälsoproblem. Av samma skäl ger man sig på Arbetsmiljöverket.

Regeringen motiverar beslutet med att man ska "minska den statliga byråkratin", men i Dagens Nyheter (18 okt) berättar Peter Wolodarski skadeglatt vad det egentligen handlar om. "Nu är det sluttänkt på Arbetslivsinstitutet", jublar han i en kolumn där institutet beskrivs som en socialdemokratisk propagandacentral. Att hans - och regeringens - aversioner mot den här typen av forskning är ideologisk, föresvävar honom inte.

    Varken han eller utbildningsministern vill eller vågar diskutera de internationellt högkvalitativa forskningsresultat som institutet tagit fram. Att prata stort och vackert om kunskapssamhället betyder tydligen inte att visa respekt för den kunskap som faktiskt finns.

Wolodarski menar att delar av forskningen kan flyttas till högskolor och universitet (DN 20 okt). Men forskningsstrukturerna fungerar inte så. Det är en lång process att bygga upp en sådan kreativ forskningsmiljö som Arbetslivsinstitutet faktiskt är. Att kasta bort investerade pengar på det här sättet är ekonomiskt oansvarigt, för att inte tala om vad det betyder att Sverige inte ska ha den här typen av forskning.

De som pratar högst om frihet är de som minst värnar forskningens frihet. "Sluttänkt" kan obehagligt nog bli ordet som kännetecknar all självständig vetenskap om högeralliansen på ideologiska grunder fortsätta slakta forskning man känner är misshaglig. I förlängningen kan det betyda att utbildningspolitiken blir ett hot mot demokratin - också det ett ord som de vältaliga på Dagens Nyheters ledarsida gärna åberopar men inte alltid vill ta ansvar för.

Åsa Linderborg
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet