ÅSIKT

1972: Göran Sonnevi

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Bo Schreiber
Göran Sonnevi.

Göran Sonnevi föddes 2 oktober 1939 i Lund och är lyriker och översättare. Han debuterade 1961 med diktsamlingen Outfört. Utöver ett drygt dussintal diktsamlingar har han även översatt verk av Ezra Pound och Hans Magnus Enzensberger till svenska, och skrivit texten till verk av tonsättaren Daniel Börtz.

Ur motiveringen till Aftonbladets litteraturpris:

"Under åtminstone halva den tid som detta litteraturpris har existerat hade det varit både rimligt och motiverat att det tillfallit Göran Sonnevi. Hans poesi har med lika mycket försynthet som styrka intagit en centralplats i svensk litteratur sedan 60-talets mitt. Den har varit både unik och representativ. Utan att bli anonym har den förmått ge röst åt många och göra en ny epok synlig.

Göran Sonnevis poesi har strävat till medvetenhet, och den har medvetandegjort. Det är lätt att säga att denna poesi sprängt en isolering som hotat dikten och visat på nya och väsentliga vägar. Så förhåller det sig.

Men i denna situation känns det viktigare att peka på att Sonnevis diktning, intellektuellt och moraliskt, klargör ett förhållningssätt till världen som är på samma gång nödvändigt och möjligt. Att läsa hans dikter är att göra sig medveten om de strukturer som påverkar oss, ner på djupaste plan. Det är också att förstå att dessa strukturer är skapade av människor och följdaktligen möjliga för människor att förändra."

Bibliografi i urval: ingrepp-modeller, och nu!, Det oavslutade språket, Det omöjliga, Små klanger; en röst, Dikter utan ordning, Oavslutade dikter, Trädet, Mozarts tredje hjärna, Oceanen.

Andra priser, utöver Aftonbladets, i urval: Sveriges Radios Lyrikpris, Aniara-priset, Svenska Dagbladets litteraturpris, De Nios stora pris, Ferlinpriset, Erik Lindegren-priset, Svenska Akademiens nordiska pris, Nordiska rådets litteraturpris .

ARTIKELN HANDLAR OM