ÅSIKT

Här rivs en kultur

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Moskén Hagia Sofia, intill stadsdelen som ska rivas.

■ ■ Runtom i Europa har de senaste åren romer tvångsförvisats från sina hem. Det har skett utan större uppmärksamhet i medierna.

Det skedde inför OS i Aten, det sker fortfarande i Grekland, det sker i EU:s nya ordförandeland Slovenien, det sker i Italien, England, Ryssland, Irland och åtskilliga andra länder.

Den mest brutala och förödande tvångsförvisningen pågår just nu i Istanbul i Turkiet. Här är man på väg att förinta Europas äldsta romska bosättning.

Sulukule i centrala Istanbul ligger intill den gamla stadsmuren – ett världskulturarv – strax nedanför Blå moskén, Hagia Sofia och Topkapi, kända turistmål i staden.

Sulukule är unikt. Hit kom den allra första romska invandringen från Indien; redan år 1054 gjordes den första noteringen om en romsk bosättning här.

■ ■ I dag strosar turister genom de unika kvarteren, som har förslummats alltmer och nu är ett tämligen förfallet gytter av gamla trähus.

Staden har beslutat att riva hela kvarteret och bygga nya moderna hus. De 3 000 romska invånarna här har erbjudits banklån för att kunna köpa nya bostäder i ett område flera mil bort – något romerna upplever som ett hån. Arbetslösheten bland dem har ökat i takt med att myndigheterna låtit området förslummas. De upplever att myndigheterna vill bli av med dem och att de berövas en del av sin historia. De blir inte bara tvångsförflyttade, utan kommer också att bli skuldsatta för resten av livet genom bostadslånen.

Sulukule är ett av världens mest kända centrum för romsk musik och kultur. I århundraden har invånarna här försörjt sig med musik, teater och dans. Fram till för bara några år sedan var kvarteret fullt av musikklubbar och nöjesställen. Turkiets mest kända romska musiker har sin bas här.

Redan har några av husen rivits och i februari kommer resten av grävskoporna. Romska organisationer, studentföreningar, kulturföreningar och lokalboende har protesterat och vädjat till myndigheterna att stoppa projektet.

Irka Cederberg

ARTIKELN HANDLAR OM