ÅSIKT

Liza Marklund kan nog också vara av värde

Göran Hägg chattade om skolböcker och svenskundervisning

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Göran Hägg säger: Hej, nu är jag på plats!
Moderator säger: Då börjar vi chatten med Göran Hägg.
JanO säger: Ren allmänt, har standarden blivit bättre eller sämre under de år du granskat läroböcker?
Göran Hägg säger: Bättre faktiskt. Sedan varierar det väldigt mellan olika ämnen och inom varje ämne mellan de bra och de riktigt dåliga som tyvärr också finns.
Helen säger: Hej Göran! Anser du att det bör finnas en lista med böcker som eleverna skall läsa under sin gymnasietid? Behöver vi en gemensam kanon? I så fall - vilka kriterier ska gälla vid urvalet av litteratur?
Göran Hägg säger: Ja, jag tycker faktiskt det borde finnas det. Åtminstone som förslag, och främst vad gäller äldre tid. När det gäller nya saker handlar det ju mest om att vänja sig vid att läsa, men när det gäller äldre saker är det ju något vi ska ha gemensamt. Det som väljs ska förstås vara bra läsning, men också sådant som haft någon betydelse för hur vi i vårt land blivit och ser på saker.
Ann-Sofie säger: Hej! Om man måste prioritera ett område, vad är viktigast i svenskundervisningen, klassiker eller moderna författare?
Göran Hägg säger: Jag tycker inte man behöver prioritera så. Men det är givet att man absolut måste kräva en del äldre saker - - - sådant de flesta inte kommer i kontakt med på annat vis.
kalix säger: Hej Göran! Tycker du att författare som Liza Marklund ska finnas med bland de eleverna bör läsa?
Göran Hägg säger: Ja, men det är inte säkert att de benhöver göra det i skolan. Kanske klarar de det ändå. Men, det är klart om alla i klassen läser samma bok, och så pratar man om den på ett klyftigt sätt, då är säkert Marklund av värde också.
Filippa säger: 2007 gjorde jag en studie av läromedel i svenska för gymnasieskolan, där jag undersökte hur många kvinnliga respektive manliga författare som fanns representerade i böckerna och hur mycket plats de tilldelades i varje läromedel. Där framgick det tydligt att kvinnliga författare fick betydligt mindre utrymme än de manliga. Detta gällde även vid en granskning av litteratur från 1910 och fram till idag. Kvinnor fick endast mellan sju till 30 procent av utrymmet! Resultatet i min studie går hand i hand med tidigare forskning på läromedel. Varför är inte denna fråga alls prioriterad av dig?
Göran Hägg säger: Om vi är före 1910 är det tyvärr oundvikligt, och de vi kunde bråka med om saken är tyvärr döda. Men, som du säger, är det efter 1910 bör man titta på saken och göra något åt det.
läsare säger: Jag är med i en bokklubb och ska välja bok, har du något förslag? Allt är välkommet, klassiker som biografier som nutid.
Göran Hägg säger: För vilken ålder? Är det som det låter vuxna, tycker jag ni ska läsa Joyce Carol Oates senaste roman som kom på svenska i dagarna, Åsa Linderholm om inte alla ändå redan har gjort det samt Sture Linnérs memoarbok "Ingen människa är en ö" från i fjol.
Carl säger: Kommer vi få se mer företagssponsrade läromedel framöver?
Göran Hägg säger: Nej, tack och lov inte. Försök har gjorts sedan 15 år, och det har inte fungerat.
gunnar säger: vilken roll tror du betygen spelar för nivån på undervisningen? apropå förslaget nu om betyg för 7-åringar...
Göran Hägg säger: Om det gäller tidigare skolstadier men något över sjuåringar tror jag att betyg eller än hellre standardprov har en mycket stor uppgift för att värdera skolors och lärares insatser och garantera att alla får den undervisning de har rätt till och som vi betalar för.
Helen säger: När det gäller gamla texter, hur ser du på Gilgamesh? Är den viktigare än den samtida, men sällan lästa myten om Inanna?
Göran Hägg säger: Ingen aning. På lägre skolstadier tror jag hädiskt nog att vi lever rätt lyckliga utan båda - - - dessutom verkar tolkning av kilskrift vara en så pass kreativ verksamhet att det snarast är översättaren vi läser. Kanske är det viktigare med första Mosebok? Jag antar att du känner till den moderna teorin att huvuförfattaren "J" var kvinna?
suss säger: Hej. Kan du säga 5 författare jag absolut bör ha läst.
Göran Hägg säger: Om vi ändå stannar i Sverige och väljer bara berättare: Strindberg, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, Astrid Lindgren och Vilhelm Moberg!
Moderator säger: Då tar vi den sista frågan till Göran Hägg. Tack Göran och alla som chattat!
nico säger: Om det är sant som du skriver att skräpböckerna säljer bäst till skolorna - vad beror det isf på?
Göran Hägg säger: A. Ja, det verkar så. B. Snålhet på ungdomarnas bekostnad.
Göran Hägg säger: Tack alla!