ÅSIKT

Inpasset: Oantastigt – och skamligt

JAN MYRDAL om JK och bordellhärvan

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Den nuvarande justitiekanslerns beslut att det inte är möjligt att ge ersättning till de två av statens tjänstemän i ämbetet djupt kränkta och för livet skadade brottsoffer i det som kallats bordellhärvan var juridiskt korrekt och enligt svensk rätt oangripligt. Det hindrar inte att justitiekanslern av de lagar och regler som binder honom tvungits till en skamligt otäck mänsklig rättsvidrighet.

Det fanns nämligen tre brott i denna affär. Det första var koppleri. Det ledde till åtal, rättegång och dom. Det andra, ett långt grövre brott var att två småflickor, den ena just under och den andra just över 15 år, prostituerades och utnyttjades.

Det brottet ledde inte till någon riktig polisutredning trots att övergreppet mot dessa barn var omvittnat och känt. Detta skulle i normala fall lett till en brottsutredning. Om en sådan utredning klarlagt att inga brott begåtts skulle åklagaren ha lagt ner utredningen men om den visade att brott begåtts hade han haft skyldighet att låta det gå till åtal och om domstolen funnit åtalet riktigt skulle den/de skyldiga kunnat dömas till långa fängelsestraff. Men detta brott mot småflickorna – pedofili alltså – behandlades inte normalt. Åklagarna svek sin ämbetsplikt att föranstalta om en riktig polisutredning trots att de kände till brottet. Det är det tredje, det grövsta brottet, i denna affär. I tysk lagstiftning beskrivs detta som ” Rechtsbeugung”, ett specifikt ämbetsbrott, § 339 i  Strafgesetzbuch. Det ger vederbörande brottsliga ämbetsman upp till fem års fängelse. I Sverige har det genom bristande utredning fått förbli ett svart hål mitt i rättsstatligheten.

Detta verkliga brott mot småflickorna har i offentligheten skymts av att det skrivits spaltkilometrar om huruvida justieministern blev en säkerhetsrisk för att han varit samman med en prostituerad och om vilka höga herrar som kanske gått till horor. Omoraliskt, men på den tiden inte brottsligt.

Vi i de politiska ungdomsrörelserna på fyrtiotal och femtiotal och fram genom sjuttiotalets FNL-grupper kände till att vissa äldre kamrater var horhuskunder och fann detta omoraliskt. Vi var själva stolta över att statistiken visade att prostitution och kontakter med prostituerade bland arbetarungdom och politiskt organiserad ungdom radikalt sjunkit från första världskriget och framåt. Jag känner heller ingen enda i våra kretsar från den tiden som köpt – eller sålt – samlag. Vi kunde, kvinnor som män, anses vidlyftiga; men det var ju vårt fria val.

Varför utreddes då inte brotten mot småflickorna? Jo, de för brotten misstänkta hörde till samhällets överskikt; politiskt, statligt, ekonomiskt. En ordinarie polisutredning kunde – om den visat att de begått brott – ha fört till att en eller många från samhällstoppen fått tillbringa flera år i fängelse. Den kunde också visat att de utpekade och omskrivna var helt oskyldiga till brott. Men om de var brottsliga eller ej vet vi inte och får aldrig veta då rätten vrängdes.

Att de av staten kränkta brottsoffren borde få ordentlig ursäkt och ersättning finner alla jag talat med självklart. Statsminister Fredrik Reinfeldt borde göra som man gjort i Australien då man bett aboriginerna om förlåtelse. Han borde på den svenska statens vägnar be de två nu vuxna kvinnorna om förlåtelse. Hans regering borde också utnyttja möjligheten att besluta om ersättning ex gratie.

Men jag vågar hålla mycket på att han och hans regering inte kommer att göra det. Visserligen var Reinfeldt inte inblandad i affären och de politiska namn som på den tiden hängdes ut var mest socialdemokrater och centerpartister men kollegialitet är det starkaste av band. Det märktes också när den annars i sexualbrottsaffärer så aktive Bodström ställdes inför dessa två sinnevärldsliga pedofiloffer. Han varnade offren för att komma med förtal!

Men visst bör vi kräva utredning även om vi vet att herrarna oavsett politisk färg föredrar att borsta varandra på ryggen.

Jan Myrdal

ARTIKELN HANDLAR OM