ÅSIKT

Vågar de säga nej?

SAMUEL EDQUIST hoppas på borgerligt civilkurage inför ett vansinnigt förslag

Foto: Creado film
Stasi avlyssnar sina medborgare. Ur den tyska filmen "De andras liv".
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I dag börjar riksdagsdebatten om propositionen En anpassad försvarsunderrättelsetjänst, den så kallade FRA-lagen. Om den går igenom får statsmakterna rätt att gå igenom och spara i stort sett all internettrafik: när vi surfar, mejlar och laddar ner saker. Endast kommunikation över gränserna ska komma ifråga, men det är ingen tröst. Trafik på nätet kan nämligen studsa omkring runt världen lite hur den vill – ett mejl från Uppsala till Enköping kan lika gärna passera Öresundsbron som Örsundsbro. Lika verkningslösa är propositionens formuleringar om skydd för den personliga integriteten, eftersom statens spioner i varje enskilt fall kan bestämma om landets säkerhet måste gå före.

Detta är det hittills mest långtgående steget mot det övervakningssamhälle som drivits fram som en följd av ”kriget mot terrorismen”. Och kanske kan det ses som ett led i en övergång till en ny samhällsform med USA och Kina som symboler: en rå och otyglad kapitalism skyddad av en öppet auktoritär stat.

Som det sägs i lagförslaget är det inte längre ”yttre militära hot” som man ska skydda sig emot, utan endast ”yttre hot”. Makthavarna anser att dessa finns lite överallt – även inom Sverige – enligt en världsuppfattning där den rådande ordningens fiender består av icke-statliga aktörer som frodas genom nätverk och kontakter. En mejlkontakt eller pengaöverföring räcker för att du själv blir ett ”yttre hot”.

I flera år har svenska medborgare råkat illa ut på grund av terroristnojan – och i flera decennier har staten registrerat, övervakat och gett yrkesförbud åt tusentals svenskar av politiska skäl. Någon större opposition att tala om har det inte funnits. Men nu har den nya lagen smulats sönder och samman av en rad borgerliga bloggare och ledarskribenter. Utmärkt. Kan man hädanefter vänta sig samma engagemang mot det paranoida Orwellsamhället också i dess andra skepnader, mot summariska utvisningar och terroriststämplingar?

Det räcker att fyra borgerliga riksdagsledamöter röstar nej till detta vansinniga förslag. Vilka vågar visa civilkuraget att gå emot partilinjen för att försvara grundläggande liberala värden som demokrati och yttrandefrihet?

Samuel Edquist

ARTIKELN HANDLAR OM