Aftonbladet
Dagens namn: Verner, Valter
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Inpasset: Bråkstakar enligt EU

    För de som eventuellt glömt det så lanserades EU som ett frihetsprojekt. Fri rörlighet var nyckelordet. Det skulle bli fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Den famösa ”marknaden” var i starkt behov av en sådan rörlighet. Beträffande de tre första har det gått förhållandevis smärtfritt. Däremot har rörligheten för personer varit ett ständigt återkommande problem. ”Fel” personer kan nämligen börja röra på sig.

Den fria rörlighet EU är intresserat av gäller främst arbetskraft. Men nu förflyttar sig även andra personer över gränserna, till exempel ”illegala invandrare”, tänkbara lagbrytare samt, icke att förglömma, olika typer av ”ordningsstörare”. Bland de sistnämnda ingår politiskt oppositionella. Sådan fri rörlighet vill man inte ha, det stör regionens ordning och hotar dess säkerhet. Alltså måste de stoppas. Därför har det extremt luddiga begreppet ”bråkstakar” (troublemakers) införts i EU-terminologin.    För att ha koll på sådana personer ska det inrättas en speciell databas. Motivet är ”att förhindra individer och grupper som kan tänkas utgöra ett potentiellt hot mot upprätthållande av lag och ordning och/eller säkerhet att resa till platsen för det aktuella arrangemanget”. En underbar formulering för att rättfärdiga grava ingrepp i demonstrations- och yttrandefriheten. På så vis hoppas man snabbt och effektivt kunna vidta starka åtgärder för utvisning, ”a quick and efficient implementation of the potential expulsion measures”.    Konsekvensen lär inte vänta på sig. Ju fler luddiga begrepp som motiverar övervakning, kontroll och registrering, desto fler personer kommer givetvis vara föremål för just övervakning, kontroll och registrering. Ringarna blir allt vidare, risken att betraktas som ett hot och därmed hamna i register och i förlängningen nekas inresa till andra länder ökar. Vi kommer allt längre ifrån kontroll av enskilda personer konkret misstänkta för brott, mot en övervakning av potentiella grupper och allt närmare en generell befolkningskontroll.

Janne Flyghed
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet