ÅSIKT

Larsson har fel

Mattias Hagberg, författare till boken Skräp

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

De senaste årens miljödebatt har präglats av en tilltalande tankefigur. Med några smarta justeringar av vårt samhälle – kortare transporter, effektivare produktion, minskad energianvändning – kan miljökrisen lösas.

Koncentrerar man sig, som Petter Larsson gör, på västerlandet och på klimatet och glömmer att miljöfrågan handlar om så mycket mer, är det lätt att göra den tolkningen.

Men då har man också glömt en del väsentligheter.

Ett exempel: Vår produktion kräver i dag tiotusentals kemikalier som vi överhuvudtaget inte vet vad de gör med vår natur eller vår hälsa.

Vill vi dessutom fördela jordens resurser hyfsat jämt då måste vi i väst minska vårt resursslöseri. Och det kräver mer än bara teknik och minskad arbetstid.

Visst har Petter Larsson rätt i att vi kan komma långt med några promilles minskad tillväxt på global nivå. Men vill man samtidigt att jordens fattiga skall lämna slummen krävs radikala förändringar för oss i väst, förändringar som för oss mot ett samhälle präglat av småskaliga och energisnåla närsamhällen. Detta är den enda verkligt moderna agendan. Allt annat är ett konservativ gullande med en gammaldags världsordning i tilltagande kris.

Mattias Hagberg

Svar direkt:

För en rättvis världsordning krävs förstås enorma förändringar. Det jag ifrågasätter är att miljöproblemen nödvändigtvis skulle tvinga fram dem. Tyvärr är det ju mycket möjligt att kapitalismen, som vi känner den, överlever också denna kris med mindre justeringar.

Petter Larsson