Aftonbladet
Dagens namn: Lillemor, Moa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Fredsmäklarbudget

    Det är utan större förvåning man kan konstatera att det är en marknadsekonomisk ideologi som alliansen vill ska styra kulturlivet. Termer som ”arbetslinjen”, ”regional tillväxtpolitik”, eller ”näringspolitik” betyder i klartext att konst ska produceras på marknadsmässiga villkor. ”En särskild satsning” för att stimulera entreprenörskap inom kultursektorn pekar åt samma håll.

När man samtidigt påstår att skattelättnader gör det möjligt för fler att ”ta del av kulturupplevelser”, så har vi alltså en formel för det ideala kulturlivet enligt alliansen.

Således kan denna kulturbudget ses som ett slags fredsmäklande i väntan på kulturutredningen.

Scenkonstens företrädare är de som protesterat högst och de stora institutionerna, Riksteatern, Dramaten och Kungliga Operan, torde vara någorlunda nöjda med tilldelningen.

Museerna, som heller inte tigit stilla, får allra mest, de är också institutioner som bevarar sådant som, ska kanske tilläggas, sällan om någonsin skapats av några entreprenörer i alliansens mening.

Vad man vägrar att inse är i vilken grad konst- och kulturlivet är beroende av humanioras plats i utbildning och forskning. Man talar gärna om vikten av läskunnighet i skolan, men om litteraturen eller andra humanistiska ämnen som en förutsättning för möjligheten att ”ta del av kulturupplevelser” sägs ingenting. Men om man nu ser konst som ett slags produkter, i grund och botten framställda som vilken mjölkkartong som helst, så lär inte en eller två extra miljoner förändra någonting.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet