ÅSIKT

Ge apan en chans

Inpasset: Hotet mot arterna

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Människan sa hejdå till schimpansen för fem miljoner år sedan, men rent genetiskt skiljer inte mycket – människans och schimpansens DNA-sekvens är identisk till cirka 98,5 procent. Möjligen är detta den enda procenten som sysselsätter oss med att tränga undan och utrota andra primater.

I den mest omfattande kartläggningen av världens 634 primater, som nyligen lades fram under IUCN:s kongress i Barcelona, fann man att nästan 80 procent riskerar att dö ut.

Vart fjärde år presenterar IUCN en lista över hotade arter i världen, en så kallad rödlista. Cirka tvåtusen forskare samlar information till listan, som i sin tur sorterar under det globala programmet för arter, hav, skogar, energi, miljöpolitik, kön, lagstiftning med mera.

Det är möjligt att hundratals arter försvinner under vår livstid på grund av människans intrång i och skövling av naturen. Det är skrämmande att se vad som händer med ekosystemen, säger IUCN:s generaldirektör Julia Marton-Lefévre.

Livsmiljöerna krymper. Så har till exempel populationen av gibbonapor och bladapor halverats i både Vietnam och Kambodja på grund av att de används för genetiska experiment och i handeln med husdjur.

Det som händer i Sydostasien är skrämmande, menar Jean-Christophe Vie, biträdande chef för IUCN:s program Arternas mångfald: Det liknar ingenting annat vi har kartlagt hittills. I Afrika är mönstret detsamma. Här levde flera arter som ingen primatologist sett sedan mitten av 1970-talet.

Under de år som förflutit sedan människans och schimpansens utvecklingslinjer gick isär har mutationer förändrat arvsmassan. Och en central fråga för forskningen just nu, förutom den faktiska utrotningen, är att förstå vilka dessa skillnader faktiskt är.

Tänk om det är med språkets hjälp vi utrotar apan i oss? Magkänslan säger ju något annat, att vi borde ge apan en chans.

FAKTA

Fotnot: IUCN, den internationella unionen för bevarande av natur, är ett globalt miljönätverk med mer än 1 000 statliga och icke-statliga medlemsorganisationer, närmare 11 000 frivilliga forskare och experter från 160 länder.

Mikael Strömberg