ÅSIKT

Fiberhaltiga förslag till kulturens försvar

Karin Magnusson om skuggutredningen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det drar ihop sig. På måndagen presenteras skuggutredningen, alternativet till den statliga kulturutredning som lägger fram sitt resultat i februari. Fram till första november kunde alla kulturintresserade medborgare eller utövare ge sitt svar på frågan hur Sverige ska bli ett ledande kulturland, svaren redovisas i en massiv kulturhappening på Orion­teatern i Stockholm.

Mycket material finns redan på skuggutredningens hemsida , de inskickade bidragen sträcker sig från entusiastiskt kulturkramande till konkreta förslag om nya ekonomiska regelverk för frilansande kulturarbetare. Här ryms både bråkiga filosofiska texter om hur den goda konsten är vårt främsta medel att kommunicera med varandra och handfasta förslag om att varje skolbarn ska ha rätt till minst två scenupplevelser per skolår. Någon kräver att varje galleria måste innehålla minst en okommersiell verksamhet och många skribenter riktar in sig på kulturarbetarnas arbetsförhållanden. Efter att ha tuggat i mig dessa fiberhaltiga inlägg till kulturens försvar är det skönt att också trilla på inlägg som slåss för att samhället också bör hålla sig med totalt onyttig och egensinnig konst. L’art pour l’art! Genom att ge ekonomiskt stöd också till konst som verkar smal eller mysko skapar vi potentiella framtida klassiker.

Värt att notera är att de allra flesta förslagen tar avstamp i en demokratiaspekt när man argumenterar för vilken roll kulturen ska ha i ett modernt samhälle. Vår utveckling och styrka som samhällsmedborgare ska inte bestämmas av den plånbok vi föds med, inte heller av att vissa föds in i en miljö där det är självklart att tillbringa söndagarna i Moderna museets salar, andra inte. Jag behöver kanske inte konsten, men jag är beredd att betala till det allmänna för att grannens unge ska få gå på teater åtminstone en gång per termin.

Nu återstår att se vad som händer med inläggen, som samtidigt med manifestationen överlämnas till regeringen. En förhoppning är självklart att den statliga kulturutredningen presterar åtminstone en bråkdel av den visionära energi som skuggutredningen ser ut att kunna presentera. En annan att de många idéer som skuggutredningen genererat faktiskt ger avtryck i kulturpolitiken framöver. Beträffande den publika redovisningenhoppas jag att de bra förslagen får genomslag trots att de framförs i maratonuppläsningens form, maratonuppläsningar slutar som bekant oftast med att publiken trängs i baren.

FAKTA

Fotnot: Kulturmanifestationer hålls också utanför Stockholm på måndagen.

Kolla var på www.skuggutredningen.se

Karin Magnusson