ÅSIKT

Övertygande hyllning av det vanliga

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Illustration: EMMA ADBÅGE

Begreppet vanlig är en kuslig glosa i vår framstegsfetischistiska epok. Den är inskriven i en logik där framtiden alltid har större dignitet än nuet. Jag är ”ny”, ”on the edge”, unik. Andra är vanliga, daterade, utbytbara. Men vanligheten är också begärlig. Dess etymologiska rot, det indoeuropeiska uen, betyder kort och gott ”tycka om”. Och det faktum att vi tenderar att tycka om samma saker betyder kanske att vi i vanligheten erfar den tröstande insikten att vi alla, i grund och botten, är lika.

Kring detta begrepps olika innebörder har Inger Edelfelt och Emma Adbåge skapat bilderboken De ovanligaste barnen i världen. Tvillingarna Duddwig och Bamseflor föds och matas med ovanlighetsideologin. Men den som gör allt för att skilja sig från mängden kommer snart att åtrå den. Och när Duddwig och Bamseflor växer upp ikläder de sig lyckliga vanligheten.

Spelet kring vanligheten präglar också de två upphovskvinnornas arbeten. Edelfeldts text vill inte märka ut sig. Stilen underordnar sig lojalt ämnet. Adbåge däremot excellerar i ovanligheter. De aldrig tidigare skådade djur och ting som befolkar bilderna imponerar. Men kanske är det när hon skildrar vanligheten hon är som mest ovanlig. Som i det exteriöra uppslag som återger staden utanför tvillingarnas excentriska hem, där de föregivet vanliga gatorna, parkerna och fasaderna gungar och svajar som i en främlings dröm.

Här öppnas en annan aspekt av vanligheten, den som uppdagas i begreppets möjliga ursprung inte i uen, utan i latinets vanitas, ”tomhet”. Vanlighet är här det som saknar mening, det osynliga, glömda och utslocknade. Denna aspekt av vanligheten, som väl egentligen är den mest skrämmande – och den som konsumismen hotar oss med om vi inte ständigt jagar nya kläder, livsstilar, kunskaper och åsikter – lämnar Edelfelt och Adbåge i stort obehandlad.

Gränsen mellan vanligt och ovanligt ter sig därmed långt oskyldigare i deras bok än i verkliga livet. Men även om De ovanligaste barnen i världen fegar lite i tanken, så övertygar den i utförandet. Edelfeldt och Adbåge har alla möjligheter att utveckla varandras olikheter och bli ett långvarigt par i bilderboksvärlden.

FAKTA

BILDERBOK

De ovanligaste barnen i världen

Inger Edelfeldt (text)

Emma Adbåge (bild)

Alfabeta

Magnus William-Olsson