ÅSIKT

Rädda Grünbein!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Värd mer.

Ibland måste man göra sig lite grund och oförstående. Mitt skäl denna gång är att rädda en betydande poet undan honom själv och hans uttolkare.

Durs Grünbein är en av Tysklands främsta poeter i dag, och trots sin relativa ungdom (han är född 1962) nämns han ibland som Nobelpriskandidat. Han presenterades för några år sen på Norstedts i volymen Biologisk vals (översättning Ulrika Wallenström).

Varför ända in i glödheta översätter man inte mer poesi av honom? Det stora fina förlaget svek. Istället kommer den snåriga essävolymen Cartesiansk dykare på lilla Ersatz med minst lika snårig inledning av Aris Fioretos men i utmärkt översättning – annat är inte tänkbart från det hållet – av Ulrika Wallenström.

Boken är ett slags filosofisk efterskörd till versromanen Vom Schnee, en berättelse om filosofen Descartes i ett vintrigt Tyskland under det 1600-tal som ibland kallas för den lilla istiden. Min skoltyska räcker gott och väl för att se att den är ett storverk. Några poetiska fragment som inte kom med i diktboken finns insprängda i essän, det lättar upp men förstärker bara intrycket att förlaget gjort en grov felsatsning.

Hel pudel tack! Översätt Vom Schnee!

Magnus Ringgren