ÅSIKT

Matt och lycklig med Bang

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Den nya redaktionen på Bang fortsätter att slösa med bra artiklar. Nya numret har tema ”Skamligt kvinnligt” och inleds med ett utdrag ur Susan Faludis förord till den nya upplagan av ”Backlash – kriget mot kvinnorna”.

Faludi konstaterar att feminismen lett till en rad framsteg som våra förmödrar bara kunde drömma om, men att kvinnan med sin nyvunna egna inkomst gjorts till konsumtionsobjekt: ”Vi har använt våra vinster till att dekorera våra bojor i stället för att bryta oss loss från dem”. Feminismen måste åter börja prata om social förändring för att vara meningsfull, menar Faludi, och fingrar därmed smekfullt på Nina Björks recension av Chantal Mouffes Om det politiska ( Dagens Nyheter 12 dec).

Efter Faludi följer så många bra artiklar om chic lit, Dolly Parton, Emma Goldman, kropp, klass ... att jag blir både matt och lycklig. Bang öppnar för nya prövande diskussioner där många röster hörs utan att tala i mun på varandra – och där sista ordet aldrig tillåts sägas.

Åsa Linderborg