ÅSIKT

Manlig protest mot kvinnlig professor

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Akademiker bråkar om en professur i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.

En professur i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet håller efter en segdragen process på att tillsättas. Alla är inte glada över utfallet. En oroad filosofiprofessor i Lund ser i tillsättningsprocessen ”ett angrepp mot analytisk filosofi och dess ställning vid svenska universitet”. Sex akademiker vid Umeå universitet argumenterar utförligt för att de sakkunniga bör bytas ut och allt göras om. I ett annat brev kräver nio svenska professorer att processen görs om, annars kommer ”Uppsala universitets anseende att solkas”! Ytterligare tre yngre filosofer klagar i ett brev över ”brist på objektivitet”. Slutsatsen är densamma: börja om! Som om det inte vore nog uppmanar ännu en Lunda-professor – efter att ha förklarat att han minsann ”har betydande erfarenhet av forskningsstrategiskt utvecklingsarbete” – Uppsala-kollegerna att avbryta processen och utlysa tjänsten på nytt.

Så vad ligger bakom upprördheten? Ja, det gamla vanliga: oenighet i sak, påstådd inkonsekvens i bedömningarna, byråkratiska tveksamheter, delade meningar om de sakkunniga bedömarnas lämplighet. Bortom allt detta finns naturligtvis en mer ideologisk konflikt: medan den tillträdande professorn hör hemma inom den kontinentala filosofin, tillhör de som vill riva upp ärendet det analytiska lägret. Och att en kontinental filosof blir professor i teoretisk filosofi i Uppsala är antingen en skandal eller också en sensation, beroende på vilken position man befinner sig i.

För det kan väl inte vara mer banalt än så? Under breven som kräver att processen avbryts står det Bengt, Staffan, Sten Ove, Sten, Helge, Per-Erik, Paul, Erik, Bertil, Dag, Jonas, Gunnar, Peter, Jonas, Bertil, Lars, Pär, Gustaf, Krister, Anandi, Wlodek. En kvinna och 21 män. Den som fick tjänsten heter Sara. Heinämaa i efternamn. Välkommen till den svenska filosofin.

En inlaga bryter av mot klagokören: ”Vi ser fram emot att arbeta med den första kvinnliga lärostolsprofessorn i teoretisk filosofi i Sverige. Och framför allt ser vi fram emot Sara Heinämaa som en professor som vi tror kommer att uppskatta, bevara och utveckla den öppenhet som råder vid avdelningen för teoretisk filosofi i Uppsala.” Brevet är undertecknat av 17 forskare vid den aktuella institutionen, nio kvinnor och åtta män.

Häromdagen meddelade regeringen att man tillsätter en delegation för att göra högskolan mer jämställd. Något säger mig att de kommer ha en del att göra.

Anders Johansson