ÅSIKT

Carl Tham: Frågan är vem som ska betala

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

SVAR DIREKT Monica Stolpe Nordin vill tro att jag är fientlig till folkbildningen. Jag måste göra henne besviken. Jag har i hela mitt politiska liv arbetat för att stärka folkbildningen. Den är central i kulturpolitiken också för att stödja den sortens verksamhet som Stolpe Nordin ömmar för.

Men frågan är: vad ska staten och vad ska kommunerna betala? Staten står för stora delar av den kulturella infrastrukturen runt om i landet. Att kalla detta för stalinism måste kanske, Monica, om du tänker närmare efter och konsulterar vuxenskolans historieböcker, anses vara en överdrift. Staten stöder också folkbildningen rejält och de pengarna har ökat medan kommunerna däremot skurit ned. Att ändra på det handlar om kommunal politik, liksom kommunernas anslag till kulturlivet i övrigt, till exempel arbetarspel eller skapande hantverkare. Mitt intryck är att de borgligt styrda kommunerna inte är särskilt frikostiga med sådant stöd, tvärtom.

Du kan kanske göra en insats för nya maktförhållanden i kommunerna så att vi får en mer generös kulturpolitik, till exempel att göra musikskolan tillgänglig för alla utan höga avgifter eller fritt inträde på museer. Är Du med?

Det är egendomligt och en smula sorgligt att en vice ordförande i ett bildningsförbund reagerar på mitt påpekande att konstlivet är tillgängligt för alla som vill anstränga sig en smula. I min värld handlar bildning just om att man anstränger sig för att förstå.

Carl Tham