ÅSIKT

Sida vid sida mot Sarkozy

1 av 2 | Foto: Foto: AP
Studenter, lärare och arbetare på Paris gator i går. Som en följd av regeringens reformplaner är det generalstrejk på universiteten.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

”Varför de strejkar? Ah, fransk utbildning i utförsbacke. Många åker utomlands ... Befaras ockupation!”

En vänlig kravallpolis talar. Jag har frågat om jag får plåta kollegorna som blockerar Sorbonne. Non! säger han först. Men efter att vi bytt några ord säger han med låg röst: ”Okej, men diskret”.

Detta är nog Sarkozys mardröm, att till och med kravallpolisen har sympati för strejkarna. Och på gator och torg förenas nu arbetare, universitetslärare och studenter i manifestationer mot regeringen.

Regeringen vill göra universitet och högskolor autonoma och utvärdera all verksamhet. Det anser kritiker gör att de hänvisas till storföretagen, hos vilka rektorer får tigga pengar – och anpassa forskning och utbildning så håven fylls. En del av reformen är att rektorernas makt stärks.

Samtidigt ska CNRS, den nationella organisationen för forskning, uppgå i universiteten, med påföljd att ett klassamhälle skapas. CNRS forskare skulle privilegieras på bekostnad av huvudsakligen undervisande kollegor. Det väcker förstås raseri bland de senare. Och studenterna stöder sina lärare.

Tillkommer att lärarstudenterna upprörs för att en fristående lärarutbildning ska integreras med universitetet, vilken gör den mer teoretisk men mindre förberedande för yrket.

Doktorandsystemet likaså underkänns. Få har stipendier, de flesta är beroende av föräldrar eller dubbeljobb.

Sedan två månader strejkar studenterna, sedan sex veckor gör deras lärare detsamma. Generalstrejk. Vår med 68 i luften.

Roger Fjellström