ÅSIKT

Samer i hela Europa?

Claes Wahlin om kulturhuvudstadsåret

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

De årliga europeiska kulturhuvudstäderna är numera två åt gången. Att Umeå nu konkurrerat ut Lund som 2014 års ena kulturhuvudstad (en ännu inte utsedd stad i Lettland ska dela äran) var rätt väntat. Umeå har lanserat sig utifrån vad man skulle kunna kalla sin specifika lokala kompetens: samerna.

Programmet bär huvudrubriken Nyfikenhet och passion – Medskapandets konst, och utgår från åtta årstiderna som samerna delar in året i. Samtliga programpunkter ska förses med ett samiskt inslag eller på annat sätt närvara.

Syftet med kulturhuvudstadstanken, som numera får rätt begränsad uppmärksamhet utanför det egna landet, är att, som det heter, lyfta fram den kulturella rikedomen i Europa. En formulering som kan översättas med att det handlar om att försöka hitta motbilder till ett alltmer centralstyrt EU.

Tanken är väl god, hur Umeå sedan lyckas vet vi först om fem år. Redan nästa vecka, den 15 september, vet vi vilken stad i Lettland som delar äran.

Claes Wahlin