ÅSIKT

Hökmark tömmer "antisemitism" på mening

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I Aftonbladet varnade jag för att kampen mot antisemitism försvåras om betydelsen i begreppet urholkas genom vilseledande eller okunnig begreppsanvändning. Gunnar Hökmark var inte artikelns huvudnummer, utan ett av flera exempel.

Hökmarks påstående att det inte finns någon principiell skillnad mellan den judefientliga propagandan i Tsarryssland och Nazityskland och Boströms artikel om illegal organhandel avslöjade inte endast hans okunskap utan bagatelliserade den historiska erfarenheten av judefientliga pogromer och folkmord.

Ställd inför det uppenbara hade Hökmark kunnat vidgå sin överdrift, men anför i?stället nya haltande resonemang. Å ena sidan identifieras Boström och Aftonbladet med antisemitismen i Tsarryssland och Nazityskland och å andra sidan gör denna identifikation inte Boström och Aftonbladet till antisemiter. Genom selektiv citatteknik försöker Hökmark sedan framställa påpekandet att talet om organstöld kan undersökas empiriskt, exempelvis genom att offentliggöra obduktionsprotokollen, som ett bidrag till antisemitisk mytbildning. Åter illustrerar Hökmark min poäng: överdrivna jämförelser och missvisande begreppsanvändning tömmer termen antisemitism på mening.

Mattias Gardell