ÅSIKT

Fel forum för staten

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Svar direkt Bosse Lindquist har rätt i att jag i den tillspetsade kolumnens form hårdrog min kritik mot utställningen Middag med Pol Pot, men min huvudpoäng kvarstår: Forum för levande historia är en politiskt styrd myndighet som anpassar sig till den regering som för tillfället sitter vid makten. Brott som begåtts av samarbetsvänner bryr man sig inte om.

Det är därför Bosse Lindquist fick uppdraget att göra utställning om röda khmerernas men inte USA:s massmord i Kambodja (låt vara att USA:s bombningar omnämns i förbigående på en skärm). Det är därför röda khmerernas men inte USA:s massmord i Sydostasien kallas folkmord. Det är därför maoisten Jan Myrdal men inte Hadar Cars, en folkpartistisk handelsminister som hjälpt Bofors att kränga vapen till massmördaren Suharto – för att bara ta ett exempel – hängs ut som nyttig idiot. Etcetera.

Att Forum städslade just Bosse Lindquist i detta ärende har sina skäl. Med dokumentären om den marginaliserade så kallade Rebellrörelsen i Uppsala sommaren 1968, som framställde Sveriges hela vänster som en samling blodtörstiga idioter, kvalificerade han sig väl för sitt uppdrag.

Jag förstår Lindquists behov att försvara sitt arbete, men det är inte utställningen Middag med Pol Pot som är det stora problemet, utan att staten alls ägnar sig åt sånt här.

Åsa Linderborg