ÅSIKT

Lögner om röda khmererna

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Foto: AP
Pol Pot.

R eplik Aftonbladets Åsa Linderborg påstår att utställningen Middag med Pol Pot ”medvetet förfalskar historien enligt önskemål från sin uppdragsgivare”.

I sin iver att tona ned det svenska stödet för de röda khmererna samt att lägga ned Forum för levande historia gör Linderborg en rad osanna påståenden. Utställningen skulle inte informera om ”USA:s krig mot Vietnam, Kambodja och Laos, som skördade långt fler offer än Pol Pots styre” eller ta upp att USA genomförde ”en terroroffensiv som gör Kambodja till världens mest bombade land.”

Det är möjligt att Linderborg ljuger helt medvetet för att understödja sin egen agenda. En mer godvillig tolkning är att hon lider av samma selektiva seende som utställningen granskar hos hennes dåtida politiska kamrater och blundar för det som motsäger hennes egna teser.

På en av de första skärmarna i utställningen, under en videomonitor som non stop visar USAs terrorbombningar över Kambodja står det med stor text:

”Under början av 1970-talet var det många unga som såg USA som det största hindret för en rättvisare världsordning. Amerikanska bolag tjänade pengar i många fattiga länder. Det kalla kriget pågick fortfarande och amerikansk militär stödde bekämpandet av socialistiska befrielserörelser i Sydamerika, Afrika och Asien [...] Nästan tre miljoner ton bomber fälldes enbart över Kambodja. Den amerikanska militärens terrorbombningar och övergrepp mot civilbefolkningen i Vietnam, Laos och Kambodja var så blodiga att svenskar – från statsminister till skolelever – engagerade sig.”

På ett annat ställe tas de massiva bombningarna av Kambodja upp. På ett tredje beskrivs Vietnams ockupation av Kambodja – vilket Linderborg också påstår utelämnas.

Det är möjligt att Åsa Linderborg inte vill att denna historia ska beskrivas och diskuteras. Men när hon av den anledningen ljuger eller förvränger sanningen så kan jag inte låta bli att dra paralleller till den svenska delegationens agerande efter besöket hos Pol Pot. De berättade om hur bra röda khmererna var men förträngde vittnesmål om motsatsen.

Åsa Linderborg bidrar till att den viktiga diskussionen om hur vi så länge kunde blunda för en av de värsta förbrytarregimerna i modern tid hamnar i skymundan – igen.

Bosse Lindquist