ÅSIKT

Börja ställa krav på förlagen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Som författare ingår jag i en av landets sämst betalda yrkesgrupper (om man inte tillhör det lilla fåtal som skriver storsäljande deckare eller annan underhållningslitteratur), med ersättningar som är så låga att folk i allmänhet tror att man skämtar när man berättar det. Vi tillhör också en yrkesgrupp vars motpart (förlagen) sedan 1996 benhårt vägrat att avtalsförhandla med vårt fackliga ombud, Sveriges författarförbund. Det vi har är vår passion för vårt arbete, vår bisarra förmåga att trots allt hanka oss fram ekonomiskt – och upphovsrätten till det vi har skrivit.

Här kommer den tekniska utvecklingen in. Plötsligt har förlagen fått upp ögonen för att även titlar som getts ut för flera år sedan har ett potentiellt ekonomiskt värde. En bok kan nu lagras digitalt, utan höga lagerkostnader, och sedan framställas som e-bok eller tryckas upp i exakt så många exemplar som det finns köpare. En bok skulle kunna få en livslängd som man det senaste decenniet inte kunnat drömma om. I det här läget försöker nu flera svenska bokförlag förmå sina författare att skriva på avtal som innebär att man binds upp för lång tid, helt utan ersättning, utan att förlagen förbinder sig att göra något med rättigheterna och mot en skamligt låg royalty vid en eventuell framtida försäljning i någon form.

Finns det något alternativ? Det tror jag absolut, och det är därför jag, i sällskap med ett hundratal andra författare, nu återtar rättigheterna för de av mina böcker som inte längre finns i tryck. Så länge rättigheterna är mina är det jag som avgör hur och mot vilken ersättning de ska spridas, och den som vill tillgängliggöra mina ord i någon form får vackert sätta sig vid ett förhandlingsbord. Den digitala tekniken har naturligtvis flera oroande drag för en bokälskare – men den visar också mot nya möjligheter. Den lyfter fram det faktum att man kan vara författare utan ett förlag, men man kan inte vara ett förlag utan författare.

Det är dags att vi påminner oss själva och varandra om detta grundläggande faktum nu, och kräver av våra förlag att de inleder förhandlingar om rimligare och värdigare avtal för dem vars arbete möjliggör förlagens existens.

Anna-Karin Palm
Författare