ÅSIKT

Minneslucka (9)

KULTUR

Willy Kyrklunds dödsannons

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

dödsannons (2009)

Foto: CATO LEIN
Willy Kyrklund (1921–2009).

Den text som har etsat sig in i minnet allra starkast är några korta, genresprängande rader från en författare som redan under sin livstid utmärkte sig såväl stilistiskt som formmässigt. Willy Kyrklunds dödsannons innehöll följande rader, fjärran från genrens vanliga lamentationer eller konventionella poesi

O Gudar, Gudar

Eländiga hjälpare!

...men när olyckan

drabbar en,

ropar jag ändå?

Raderna är från Euripides Trojanskorna, möjligen från den översättning Kyrklund lär ha sysslat med. Ett klagorop från andra sidan, erinrande om att vi ständigt bör läsa den svenska prosans mästare.

Claes Wahlin