ÅSIKT

Minneslucka (4)

KULTUR

J M Coetzee

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Elisabeth Costello

Roman (2003)

Bild: PERICOLI

Inte den bästa boken i detta decennium och inte ens den bästa av J? M Coetzee, men Elisabeth i Elisabeth Costello (övers. Thomas Preis) är en berömd författare. Det avsnitt jag alltid bläddrar fram beskriver hennes besök hos sin syster Blanche, chef för ett sjukhus för aidsdrabbade i Zululand. Hon ska promoveras till hedersdoktor. I sitt stenhårda tacktal dömer Blanche ut hela den humanistiska traditionen. Den texttolkning som i begynnelsen syftade till att återskapa Jesus sanna ord har enligt B förlorat sig till det ”mekaniska förnuftets monster”. Talet, diskussionen efteråt lyfter något dött ur skallen.

Pia Bergström