ÅSIKT

Dolt under ytan

Foto: katharina behling
Jenny Erpenbeck.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Mitt bland Mark Brandenburgs kullar och sjöar inte alltför långt från Berlin låg ett hus. Om dess invånare har Jenny Erpenbeck skrivit en roman med den dubbeltydiga titeln Hemsökelse. De senaste hundra årens tyska historia speglas i alla de livsöden som hemsökt detta sommarhus, försett med stryktåliga utsmyckningar och hemliga rum.

Men Jenny Erpenbeck har inte skrivit någon episk exposé av det slag en författare som Siegfried Lenz skulle ha gjort om samma ämne. Hemsökelse är snarast en rad noveller, där berättelserna liksom husägarna skiftar starkt. Romanväven känns ändå nog så tät.

Mellan raderna i denna svalt registrerande roman finns också en oerhörd känsloladdning, och den som för ordet är verkligen hemsökt. All emotionalitet står dock under strikt kontroll och överlämnas åt läsaren, som knappast kan undgå att bli berörd. En sådan diskret men effektiv berättarteknik tillsammans med miljön, en preussisk by, gör att man ovillkorligen får Michael Hanekes så isande sakliga och djupt drabbande film Det vita bandet i tankarna. Associationerna kan också gå till Jörg Müllers fantastiska sviter av planscher, som med samma laddade ”objektivitet” registrerar en miljös förändring och förfall.

Den tyska historiens dramatiska irrgångar det senaste sek­let skapar våldsamma kontraster i husets historia. Människorna i och kring huset får sällan namn men har ändå självklara identiteter, och det finns en återkommande stabilisator, ”Trädgårdsmästaren”, den tyste, praktiske, opåverkbare, som alltid finns till hands för att laga och se till. Oumbärligheten personifierad. Det är gott att sådana gestalter lyckades överleva under det tyska 1900-talet.

Ägaren till huset på trettiotalet hamnar i en gasvagn i Chelmno, rödarmister slår sig ned där vid krigsslutet, men själva huset överlevde ända till efter murens fall, då ”Den orättmätiga besittningshavaren” inifrån husets hemliga rum kan lyssna till hur det hus hon vuxit upp i bjuds ut till försäljning och förstörelse av någon ”rättmätig” ägare från väst.

Hemsökelse har inte något stort omfång, och Jenny Erpenbeck registrerar oföränderligt lugnt och kortfattat, men det är märkligt så mycket som lurar under ytan i denna sällsynt fina lilla roman.

Lennart Bromander

FAKTA

PROSA

Hemsökelse

Av: Jenny Erpenbeck

Övers. Ulrika

Wallenström Bonniers/ Panache

ARTIKELN HANDLAR OM