ÅSIKT

Jussi Jackson

Lennart Bromander om hjälte-
tenoren Björling – en svensk symbol och utnyttjad barnstjärna

1 av 3 | Foto: SCANPIX
TURNERADE I USA Jussi Björling, till vänster, turnerade i Sverige och USA med bröderna Olof och Gösta som Björling-kvartetten. Mellan 5- och 16-års ålder gav den unge Jussi nästan 1000 konserter.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Medan våra danska grannar är alldeles fixerade av vad som kännetecknar äkta ”danskhet” är vi här i landet betydligt mindre intresserade av begreppet ”svenskhet”. Det finns ändå vissa kulturellt betingade egenheter som framstår som specifikt svenska. Som att det oavsett musiksmak i övrigt klickar till i bröstet på alla svenskar, när Jussi Björling fyller lungorna och brister ut i ”Till havs”. Då sväller varje annars aldrig så internationalistiskt svenskt hjärta av ett slags upphöjd musikalisk patriotism.

Jussi Björlings speciella ställning i svenskt självmedvetande har säkert sitt ursprung i hans insats under kriget, då han gav mängder av konserter runt om i Sverige och ofta förekom i radio, nästan alltid med en sång som ”Land du välsignade” i centrum. Jussis bidrag till att stärka svensk sammanhållning under krigsåren kan knappast överskattas, och dessutom sjöng han ju verkligen magnifikt bra.

När Jussis röst ska beskrivas bör man dock hellre gå till utländska källor för att finna en rimlig värdering. Där harangeras han alltid generöst som en av 1900-talets främsta tenorer, och hans kvaliteter beskrivs sakligt. Hos svenska skribenter blir hans röst däremot oftast så till den milda grad unik att ordet förlorar sin mening. Så som i Björn Ranelids hyperboliska panegyrik skriven på klingande ranelidska i praktboken Jussi – Sången, människan, bilderna, som ges ut till hundraårsminnet av Jussis födelse. Så övermänskligt enastående som i Ranelids framställning är ingen. Vi ska till exempel vara glada över att det var den för uppgiften avsevärt bättre skickade Giuseppe di Stefano och inte Jussi som var partner åt Maria Callas i hennes klassiska femtiotalsinspelningar; Jussi och Callas hade gått riktigt illa ihop. Och i den franska repertoaren är Jussi inte ens bäst i Sverige, där saknar han Nicolai Geddas raffinerade elegans och subtila stilkänsla.

Den stora bilddelen är omsorgsfullt sammanställd, inte bara alla bilderna av festföremålet i de flesta tänkbara sammanhang utan också alla foton på affischer till de olika operor Jussi Björling medverkade i vid de inte mindre än 659 föreställningar han avverkade på Kungliga Operan – de flesta på trettiotalet.

Märkligast i den här volymen är dock varken text, bild eller den innehållsrika cd som bifogas utan den trettio sidor och sextio tättryckta spalter långa listan över Jussis samtliga 3003 offentliga framträdanden. De två Jussi-forskarna Roger Alderstrand och Harald Henrysson har lagt ner ett mångårigt arbete på att sammanställa den och räknar med att den inte är komplett utan fortsätter leta.

Att de tre bröderna Björling som barn flitigt turnerade tillsammans med sin far David både i Sverige och i USA är välbekant, men omfattningen får man klart för sig först när man tar sig igenom denna kronologiska förteckning. Svindlade 955 konserter gav Jussi mellan fem och sexton års ålder! När jag med stigande fasa följer barnen Björling i fotspåren i den här listan är det inte Jussis röst som ringer i huvudet utan titeln på Tove Ditlevsens memoarbok: Man gjorde et barn fortræd. Ingen aldrig så stor världssuccé som vuxen kan gärna kompensera för den orimliga barndom, som här kallt registreras i en saklig kronologi. En slående modern parallell är Michael Jackson.

Intressant är också att geografiskt följa resorna. Det är inte de större städerna som besöks utan landsbygden. Under januari och februari 1926 ger man 48 (!) konserter i Skåne, men då inte i Malmö, Lund eller Helsingborg utan i orter som Skegrie, Tomelilla och Ingelstorp. Samma i det lilla Gästrikland, där man på en månad ger 21 konserter men ingen i Gävle.

Att fadern var framgångsrik med att vårda barnens röster är uppenbart, men av alla bilder i boken är det David Björlings iskalla blick, när han stirrar mot fotografen över huvudena på sina tre hänsynslöst utnyttjade små husdjur, som stannar kvar i mitt medvetande.

Lennart Bromander

ARTIKELN HANDLAR OM