ÅSIKT

Hotet mot ekonomin

"En gigantisk svulst
av rimliga arbetstider,
mänskliga pensions-
villkor och bra löner"

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Enligt The Economist (8/1) utgörs hotet mot världsekonomin av de offentliganställda. I USA där fackanslutningen gått från en tredjedel 1979 till 7 procent 2010, har det motsatta skett bland offentliganställda – där har den stigit till 36 procent. I Kanada är organisationsgraden bland lärare och bussförare sjuttio procent.

I många länder har den offentliga sektorn lyckats stå emot låglöneracet som skett privat: vård, skola och omsorg är löneledande. Häri ligger hotet enligt The Economist – som liknar facket vid en maffia och det offentliga som en gigantisk svulst av rimliga arbetstider, mänskliga pensionsvillkor och bra löner. För att rädda världen måste nu lönerna ”normaliseras” och jobben ”effektiviseras” och konkurrensutsättas. Tidningen spår att 2011 blir ett år av massiv konfrontation.

Daniel Suhonen

ARTIKELN HANDLAR OM