ÅSIKT

Garantipension är lösningen

Foto: Foto: SCANPIX
Pensionsfrågan för bland annat dansare har inte fått någon lösning i regeringens senaste budget heller.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ledningen för Svensk Scenkonst är upprörd. Inte i den här budgeten heller har regeringen något förslag till lösning av pensionsfrågan för dansare och andra som inte kan utöva sin yrke till ordinarie pensionsålder.

Att man är upprörd förstår jag men förvånad borde man inte vara. Regeringen kan nämligen inte lösa problemet utan svårartade konsekvenser för andra delar av dess politik. Den har låst sig vid det som kallas arbetslinjen – alla ska jobba så länge de kan fram till tidpunkten för ordinarie pensionsålder. Så sent som i går meddelade den nye socialförsäkringsministern att man i ödmjukhet ska se över de värsta övergreppen mot svårt sjuka som slås ut ur försäkringssystemet men att systemet som sådant inte ska omprövas. Arbetslinjen är det som gäller.

Dansare vars kroppar inte längre klarar att dansa ska som andra ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetslinjen gäller också dem. De kanske kan bli statsbidragsavlönade jobbcoacher för att förklara för nästa års avgångna dansare varför de inte heller ska ha pension.

En lösning som i och för sig vore möjlig för en regering som ville lösa problemet vore att införa ett slags garantipension för den aktuella gruppen av scenkonstnärer. Om de finge jobb på arbetsmarknaden efter sin avgång skulle man kunna göra vissa avdrag på pensionen.

För den möjligheten har dock regeringen stängt dörren redan i våras, när man avskaffade de statliga konstnärsbelöningarna. Dessa var nämligen just en inkomstgaranti. Kulturministern förklarade då frankt att några bidrag till konstnärer som inte arbetade aldrig kunde komma på tal. Att det förhållandet att de inte hade inkomster kunde bero på annat än lättja föll henne inte in. Arbetslinjen är heligare än förståndet.

Bengt Göransson

ARTIKELN HANDLAR OM